2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a fost recertificată în conformitate cu standardul ISO 9001:2015

30.07.2019

Astăzi, 30 iulie anul curent, AGEPI a primit certificatele care confirmă recertificarea Sistemului de Management al Calității implementat în cadrul instituției în conformitate cu standardul ISO 9001:2015.

Auditul de recertificare a fost efectuat de către Compania „SRAC CERT” S.R.L. din România, membră a Rețelei Internaționale de Certificare IQNet, care a avut loc în perioada 23-24 iulie 2019. Experții companiei au evaluat gradul de implementare a cerințelor Sistemului de Management al Calității implementat în cadrul AGEPI în conformitate cu standardul ISO 9001:2015.

Echipa de auditori externi s-a întâlnit cu administrația AGEPI, șefii subdiviziunilor și specialiștii Agenției și a verificat respectarea cerințelor procedurilor de sistem și de procese implementate în cadrul AGEPI în corespundere cu funcțiile și responsabilitățile instituției.

Astfel, șeful echipei de audit extern a apreciat faptul că AGEPI a înregistrat în timp o mare dezvoltare în implementarea Sistemului de Management al Calității, iar calitatea serviciilor prestate sunt argumentate prin obținerea celui de-al treilea Certificat ISO 9001:2015.

Directorul general interimar al AGEPI Andrei Popa a precizat că prin recertificarea Sistemului de Management al Calității, se recunoaște angajamentul continuu al Agenției de creștere și îmbunătățire a calității serviciilor prestate în domeniul protecției proprietății intelectuale. Aplicarea standardelor internaţionale de calitate este în beneficiul solicitanților în primul rând, dar şi al întregii societăţi, a precizat Andrei Popa.

Primul certificat ISO 9001:2008 pentru AGEPI, însoțit și de Certificatul Internațional IQNet, a fost eliberat încă în anul 2013, iar în 2017 în cadrul auditului extern de supraveghere a gradului de implementare a cerințelor Sistemului de Management al Calității, a avut loc și auditul de tranziție la standardul ISO 9001:2015, astfel, AGEPI fiind prima instituție publică din Republica Moldova certificată în noua versiune a standardului ISO 9001:2015.

Certificatul ISO 9001:2015 garantează calitatea serviciilor prestate de AGEPI care pot să satisfacă cerințele și așteptările solicitanților.