2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI a devenit parte la Rețeaua Servicii EURAXESS Moldova în calitate de Punct Local de Contact EURAXESS.

03.06.2014

Reţeaua Servicii EURAXESS Moldova face parte din Reţeaua Europeană care uneşte peste 200 de centre de servicii destinate cercetătorilor, care au aderat la EURAXESS Services Commitment. EURAXESS Service Network este o inițiativă a Comisiei Europene si a tarilor participante în cadrul programelor de cercetare din Uniunea Europeană. Prin intermediul Rețelei EURAXESS sunt oferite informații și asistentă pentru cercetătorii străini care doresc să vină in Republica Moldova, precum și pentru cei aflați in căutare de locuri de muncă în cercetare în alte state Europene, prin intermediul portalului EURAXESS și cu sprijinul Centrelor Naționale de Servicii EURAXESS si al Punctelor Locale de Contact EURAXESS.  Obiectivul EURAXESS este să contribuie la eliminarea barierelor din calea mobilității cercetătorilor.Reţeaua Servicii EURAXESS Moldova oferă cu titlu gratuit servicii de consiliere a cercetătorilor din străinătate care doresc să se angajeze la universități, institute de cercetare, sau în cadrul altor companii de pe teritoriul Republicii Moldova.Pentru mai multe informații referitor la serviciile oferite de Reţeaua de Servicii EURAXESS, locurile de munca disponibile în sectorul de cercetare, dar și informaţii despre traiul în altă ţară europeană, puteți contacta  portalurile naţionale EURAXESS din cele 40 de ţări partenere şi Centrele de Servicii EURAXESS.