2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI creează un grup de lucru consultativ în domeniul gestiunii colective

23.12.2015

Pentru asigurarea transparenței și corectitudinii decizionale, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) iniţiază crearea unui Grup de lucru consultativ, format din reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai instanţelor de judecată. Recomandările Grupului de lucru consultativ vor fi luate în consideraţie în procesul decizional a Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe din cadrul AGEPI, precum şi în scopul perfecţionării practicii de aplicare a legislaţiei şi creării condiţiilor pentru asigurarea protecţiei juridice şi apărării eficiente a drepturilor de autor şi conexe.

Astfel, pentru activitatea eficientă a Grupului de lucru, AGEPI a solicitat desemnarea a cîte doi reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Centrului Naţional Anticorupţie, Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Curții de Apel Chişinău, Curții Supreme de Justiţie, Ministerului Culturii, Ministerului Economiei, Ministerului Justiţiei și Procuraturii Generale, care să participe la şedinţa de lucru preconizată pentru data de 28.12.2015, ora 11.00, în incinta AGEPI.