2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Adresarea Directorului general al AGEPI în contextul marcării Zilei Europei

11.05.2021

Stimați reprezentanți ai autorităților publice, ai instituțiilor de învățământ superior, ai organizațiilor de cercetare-dezvoltare și ai mediului de afaceri,

Doamnelor și Domnilor,

Dragi colegi,

Este o onoare să Vă adresez acest mesaj cu prilejul Zilei Europei marcate de Republica Moldova alături de toate națiunile europene, acesta fiind o sărbătoare anuală a păcii și unității în Europa. Data marchează ziua istorică în care a fost pronunțată declarația Schuman în cadrul unui discurs ținut la Paris, în 1950. Robert Schuman, Ministrul Afacerilor Externe al Franței postbelice lansa propunea unui plan ambițios de stabilire a unei noi forme de cooperare politică în Europa, care să înlăture pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou război între națiunile europene prin crearea unei instituții europene care să centralizeze și să gestioneze producția de cărbune și oțel. Propunerea lansată de Robert Schuman este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene.

A devenit deja o tradiție participarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) la marcarea Zilei Europei alături de alte instituții publice din Republica Moldova și în strânsă cooperare cu autoritățile Uniunii Europene. În condițiile unei crize profunde provocate de pandemia de COVID-19, AGEPI a depus eforturi conjugate pentru a asigura continuitatea colaborării cu partenerii europeni și a asigurat realizarea deplină a angajamentelor sale asumate în virtutea Acordului de Asociere dintre RM și UE, dar și a altor înțelegeri și acorduri de colaborare semnate cu oficiile regionale și naționale pe domeniul său de competență.

Cunoaștem cu toții că relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au înregistrat în ultimii ani un ritm de dezvoltare accelerat. Negocierea,  semnarea și intrarea în vigoare a Acordului de Asociere, instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, liberalizarea regimului de vize, asocierea la Programul European pentru Cercetare și Inovare Orizont 2020, sunt procesele cadru care asigură Republicii Moldova apropierea de standardele și valorile europene, astfel încât dezideratul de integrare europeană să devină unul posibil și previzibil.

Aceste realizări, pe de o parte, vin să răsplătească reformele realizate de țara noastră, oferind perspectivă parcursului european, pe de altă parte, ele generează o serie de noi provocări atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru sectorul academic și chiar societatea în general. Astfel, instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE presupune nu doar facilitarea relațiilor comercial-economice, dar și impunerea anumitor standarde și reguli de joc la care trebuie să ne aliniem.  

Proprietatea intelectuală (PI) ca element al relațiilor economice și socio-culturale este propriu oricărui proces de dezvoltare-modernizare, inclusiv procesului de integrare europeană. Astfel, proprietatea intelectuală se regăsește atât în documentele ce reglementează relațiile bilaterale moldo-comunitare, cât și în formatul cooperării multilaterale și/sau regionale, cuprinzând atât aspectele legislative, cât și instituționale, informaționale și tehnico-științifice.

Drepturile de proprietate intelectuală (DPI) sunt reflectate în Acordul de Asociere alături de alte sectoare ce vizează aspectele comerciale ale relației dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi sunt parte a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător.

Sistemul de proprietate intelectuală din Republica Moldova este aliniat la standardele europene și internaționale. Legislația de PI a fost ajustată la acquis-ul comunitar, au fost implementate mecanisme și proceduri de acordare a protecției și asigurare a respectării drepturilor de PI similare celor existente în UE, fapt recunoscut și de partenerii europeni. Astăzi, putem afirma că utilizatorii sistemului de PI din Republica Moldova se pot bucura de aceleași drepturi și obligații în  ceea ce ține de protecția și respectarea DPI.

Totuși, având în  vedere că  sistemul de PI din țara noastră este relativ tânăr, utilizarea acestuia de către agenții economici din Moldova este relativ scăzută în comparație cu situația din UE, care are o tradiție de peste 100 de ani de implementare a valorilor în domeniul proprietății intelectuale.

Anume din acest considerent, AGEPI depune eforturi considerabile în promovarea cunoștințelor în materie  de proprietate intelectuală, iar Ziua Europei reprezintă o ocazie în plus pentru a consolida transferul de cunoștințe și bune practici în domeniul PI, pentru dezbaterea și identificarea celor mai optime soluții de creștere a competitivității prin valorificarea obiectelor de PI. 

După cum am mai menționat, deschiderea pieței UE creează oportunități mari pentru agenții economici din Moldova, oferind acces la cea mai mare piață de desfacere cu peste 500 de milioane de consumatori.

Pe de altă parte, UE prezintă un potențial economic cu peste 20 de milioane de întreprinderi, iar eliminarea frontierelor pentru circulația bunurilor și serviciilor dintre RM și UE presupune, la rândul său, o concurență acerbă.

Pentru a face față acestei concurențe și pentru a-și consolida poziția pe piață, întreprinderile din RM trebuie să devină mai competitive și să-și fortifice potențialul tehnologic și inovator.

Proprietatea intelectuală poate oferi o valoare adăugată produselor și serviciilor, inclusiv celor destinate exportului, iar uniformitatea reglementărilor în cele două teritorii, facilitează accesul companiilor la sistemul de protecție a PI pe teritoriul UE. 

Stimați prieteni,

Folosesc această ocazie pentru a asigura întreaga comunitate din Republica Moldova, de deplina susținere a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în procesul de integrare europeană și ferma convingere că preluarea și punerea în aplicare a valorilor europene la noi acasă va contribui la asigurarea unui viitor european în Republica Moldova pentru toți cetățenii săi. 

Viorel IUSTIN,

Director general al AGEPI