2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Actualizarea informației privind punerea în aplicare a noului sistem informațional de înregistrare internațională MIRIS

06.06.2016

Biroul internațional a demarat, din 23 martie 2016, instalarea sistemului MIRIS (Sistemul informațional de înregistrare internațională Madrid), acesta fiind o platformă informatică modernă, elaborată în scopul satisfacerii exigențelor actuale a activității operaționale a sistemului Madrid precum și îmbunătățirea serviciilor online pentru utilizatori. Inițial s-a considerat că procedura de trecere la noul sistem nu va avea impact asupra activității operaționale a serviciului de înregistrare și nu va afecta utilizatorii. Totuși, acum este evident că perioada de trecere la noul sistem durează în timp și ar putea avea anumite consecințe pentru utilizatori.

În acest context, utilizatorii pot fi convinși că actualmente se depun eforturi pentru restabilirea cât mai rapidă a activității operaționale depline a sistemului Madrid.

În continuare se prezintă informația referitoare la cele mai serioase probleme care pot apărea în activitatea operațională, precum și faptul cum ar putea influența activitatea utilizatorilor și care sunt măsurile care se întreprind de Oficiu pentru a apăra interesele acestora.  

Perioada examinării

Actualmente, cu toate că se depun eforturi deosebite pentru a înlătura obstacolele care au intervenit la instalarea sistemului MIRIS, activitatea operațională a activității de înregistrare este redusă. Se așteaptă îmbunătățirea situației create în câteva săptămâni. Totuși pentru înlăturarea unor probleme legate de operațiunile dificile este necesar mai mult timp. 

Verificarea etapei la care se află orice cerere neexaminată se poate efectua prin intermediul:  Madrid Real-Time Status.

Transmiterea notificărilor privind avizele provizorii

Transmiterea notificărilor privind avizele provizorii au fost suspendate pe parcursul mai multor săptămâni, fiind întreprinse măsuri de control al calității. Totuși, actualmente au fost identificate și depăşite toate problemele și în majoritatea cazurilor notificările se transmit în mod normal.

Serviciul de înregistrare Madrid urmărește cu deosebită atenție ca notificările privind avizele provizorii să fie aduse la cunoștință cât mai curând posibil, ținând cont de perioada limitată, impusă de părțile contractante desemnate, în care solicitații au dreptul de a reacționa. Utilizatorii care au primit avizul provizoriu cu întârziere și nu sunt în măsură să respecte termenul de răspuns fixat de partea contractantă desemnată are posibilitate de a lua legătura cu  prendre contact avec le Service d’enregistrement de Madrid

Scrisorile ce țin de iregularitățile cererilor internaționale, desemnările posterioare, modificările și reînnoirile cererilor internaționale

Procedura de control a calității a fost aplicată în egală măsură și asupra scrisorilor de iregularitate. În acest context, din data de 17 martie scrisorile nu se expediază. Se prognozează că, pe parcursul ameliorării acestei probleme, în câteva săptămâni scrisorile de iregularitate să fie trimise.

Perioada de răspuns pentru scrisorile de iregularitate se calculează din data comunicării scrisorii. În așa mod reținerea trimiterii scrisorilor de iregularitate nu afectează sub nici o formă perioada prevăzută pentru comunicare.

Serviciile online

Pe parcursul implementării sistemului MIRIS toate serviciile online ale sistemului Madrid au continuat să funcționeze, totuși utilizatorii au întâmpinat în activitate anumite instabilități. Treptat serviciile online își recapătă stabilitatea și vor funcționa în regim normal în câteva săptămâni.

Strategia restabilirii capacității operaționale depline

Oficiul Internațional acordă o deosebită atenție pentru soluționarea rapidă a obstacolelor ce țin de restabilirea capacității operaționale depline. Strategia de restabilire se realizează în două etape. Prima etapă este elaborarea unui plan care prevede reducerea perioadei necesare pentru înlăturarea problemelor apărute în legătura cu implementarea sistemului MIRIS pe calea creșterii rapide a nivelului de resurse pentru dezvoltarea tehnică. A doua etapă este asigurarea resurselor suplimentare pentru înregistrare, pentru a reduce întârzierile operaționale legate de implementarea sistemului MIRIS.

Informații similare vor fi publicate constant pentru a raporta în ceea ce ține de progresele realizate.

Serviciul de asistență a solicitanților

Din considerentul creșterii numărului de solicitări la telefon și pe adresa electronică, răspunsurile pot veni cu întârziere. În măsura în care este posibil serviciul de înregistrare Madrid va aloca resurse pentru ajutorul tehnic oferit solicitanților.

Răspuns la alte întrebări puteți găsi aici:  Service à la clientèle du système de Madrid