2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Abonarea-2010

02.02.2010

Catalogul publicatiilor AGEPI propuse spre abonare pentru anul 2010 include urmatoarele editii periodice:

 • Buletinul Oficial de Proprietate Industriala” (BOPI)
 • Revista de proprietate intelectuala „Intellectus” cu
 • suplimentul „AGEPI-Info”.

Preturi de abonare

 • BOPI (hartie) – 220 lei pe 3 luni, 440 lei pe 6 luni, 875 lei pe un an;>
 • BOPI (CD) – 90 lei pe 3 luni, 180 lei pe 6 luni, 360 lei pe un an;
 • „Intellectus” (hartie) – 110 lei pe 6 luni, 220 lei pe un an;
 • „Intellectus” (CD) – 70 lei pe 6 luni, 140 lei pe un an;
 • „AGEPI-Info”(hartie) – 70 lei pe 6 luni, 140 lei pe un an.

Centrul de Informare si Documentare in domeniul Proprietatii Intelectuale (CID PI) din cadrul AGEPI comercializeaza unele publicatii editate de Agentie.

Dupa achitarea platii de abonare, beneficiarul este inclus in „Lista de distribuire a publicatiilor AGEPI pe anul 2010”, acestea fiind expediate prin posta. La dorinta beneficiarului, publicatiile abonate pot fi ridicate personal nemijlocit de la CID PI.

O informatie mai ampla privind conditiile de abonare puteti gasi la compartimentul CID PI de pe www.agepi.md.

 • Buletinul Oficial de Proprietate Industriala (BOPI) (apare lunar) include informatia oficiala referitoare la cererile de brevetare/inregistrare a obiectelor de proprietate industriala (OPI) in Republica Moldova si titlurile de protectie acordate, la modificarile intervenite in statutul juridic al OPI, precum si la rezultatele examinarii contestatiilor in Comisia de contestatii a AGEPI, deciziile instantelor judecatoresti privind litigiile legate de OPI, informatii de ordin general.
 • Revista de proprietate intelectuala „Intellectus” apare din anul 1995, avand o periodicitate trimestriala. Actualmente, in calitate de coeditor al revistei este Consiliul National pentru Atestare si Acreditare (CNAA). Revista face parte din Lista publicatiilor stiintifice de profilurile: drept, tehnica, biologie, chimie, economie. Revista abordeaza multilateral diverse aspecte ale proprietatii intelectuale, prevederile legislatiei nationale si internationale in domeniu, publica studii semnate de cercetatori si inventatori din diverse domenii ale stiintei, economiei si tehnicii.
 • Suplimentul „AGEPI Info”, care cuprinde si rubrica „ Bursa inventiilor”, trateaza diverse aspecte ale protectiei proprietatii intelectuale, releva mecanismul obtinerii si realizarii drepturilor si exploatarii obiectelor de PI, pune la dispozitia publicului informatia privind tezaurul intelectual al tarii, reproduce unele materiale din presa scrisa si cea electronica cu referinta la proprietatea intelectuala.