2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

27 aprilie - Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova

26.04.2019

Pe 27 aprilie, sărbătorim Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova – Tricolorul – simbolul național al țării noastre care în 1990 a fost desemnat oficial Drapel de Stat al Republicii Moldova de către deputații primului Legislativ.

Drapelul de Stat simbolizează trecutul, prezentul și viitorul statului moldovenesc, reflectă principiile lui democratice, tradiția istorică a poporului, egalitatea în drepturi, prietenia și solidaritatea tuturor cetățenilor republicii. Tricolorul este arborat pe edificiile instituțiilor oficiale ale statului, la ceremonii și solemnități, și însumează toate aspirațiile spre libertate și democrație ale cetățenilor noștri, de afirmare plenară și consolidare a statalității Republicii Moldova.

Cadrul juridic privind simbolurile publice îl constituie Constituția Republicii Moldova, Legea nr. 86 din 28.07.2011 cu privire la simbolurile publice, precum și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Legea cu privire la simbolurile publice reglementează raporturile juridice care țin de înregistrarea, protecția juridica și utilizarea simbolurilor publice aferente domeniilor: heraldic, vexilologic, imnologic, sigilografic, faleristic si uniformistic.

Drapelul național al Republicii Moldova este protejat, de asemenea, în corespundere cu art. 6ter al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, la care Republica Moldova este parte. Conform Art. 6ter al Convenției de la Paris privind protecția stemelor guvernamentale, a emblemelor, denumirilor complete și abrevierilor organizațiilor interguvernamentale, „Țările Uniunii convin să refuze sau sa invalideze înregistrarea, sau să interzică prin măsuri corespunzătoare folosirea, fără autorizația organelor competente, fie ca mărci de fabrică sau de comerț, fie ca elemente ale acestor mărci, a stemelor, drapelelor și a altor embleme de stat ale țărilor Uniunii, a semnelor și sigiliilor oficiale de control și de garanție adoptate de către ele, precum și imitarea oricăror semne heraldice”.   

( http://agepi.gov.md/pdf/law/international/paris.pdf )