2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Știința Deschisă în Republica Moldova, subiect discutat în cadrul unei conferințe naționale

27.10.2022

În perioada 27-28 octombrie, la Chișinău, se desfășoară cea de-a 2-a ediție a Conferinței științifice naționale „Știința Deschisă în Republica Moldova”. Evenimentul este organizat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, în cadrul Proiectului „Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport metodologic și aplicativ”.

La Conferință participă cercetători, bibliotecari, editori, practicieni, furnizori de infrastructură și factori de decizie politică. Această reuniune oferă o platformă de discuții pentru toate părțile interesate de cele mai recente și de viitoarele evoluții în domeniu.

Prezent la evenimentul de deschidere, Andrei Popa, Director general adjunct al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a subliniat importanța proprietății intelectuale (PI) în contextul Științei Deschise. „Strâns legată de domeniul PI este și activitatea de cercetare,  dezvoltare și inovare care constituie o componentă strategică pentru creșterea economică și pentru progresul social. Astfel, știința, tehnologia și inovarea reprezintă domenii care generează progres tehnologic, asigurând durabilitatea dezvoltării și competitivitatea economică de perspectivă a Republicii Moldova”, a adăugat Andrei Popa. Totodată, Directorul general adjunct al AGEPI a asigurat întreaga comunitate științifică din Republica Moldova de deplina susținere a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în procesul de protecție și valorificare a obiectelor de proprietate intelectuală, atât în țară, cât și peste hotare.

Agenda evenimentului se axează pe explorarea provocărilor și oportunităților emergente cu impact asupra comunității științifice din Republica Moldova pentru a răspunde noii paradigme a Științei Deschise.

Știința Deschisă reprezintă o nouă abordare a modului în care se efectuează și se organizează cercetarea științifică, bazată pe cooperare și pe noi căi de difuzare a cunoștințelor, utilizând tehnologiile digitale și instrumente noi de colaborare. Această abordare este generată de creșterea exponențială a informațiilor și de disponibilitatea tehnologiilor digitale, fiind impulsionată de globalizarea comunității științifice, precum și de cererea tot mai presantă din partea societății de a găsi soluții pentru marile provocări ale vremurilor noastre.