2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ședință de lucru a Comisiei AGEPI de avizare a organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe

30.12.2015

La 29 decembrie 2015, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a avut loc ședința de lucru Comisiei AGEPI de avizare a organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe.

În cadrul ședinței s-a decis ca OGC-urile să fie obligate să repartizeze remunerația acumulată pe parcursul anilor 2013-2014 până în 31 ianuarie 2016, iar remunerația acumulată pe parcursul anului 2015 până în 15 februarie 2016. Totodată, OGC-urile trebuie să publice informația privind distribuirea sumelor colectate pe paginile sale web şi cu prezentarea în adresa AGEPI a rapoartelor de distribuire, inclusiv cu specificarea pentru fiecare titular al drepturilor de autor şi conexe în parte. În cazul în care organizațiile de gestiune colectivă nu se vor conforma acestei decizii, vor fi aplicate sancțiuni prin retragerea avizelor, drept urmare a neîndeplinirii normelor legale. 

În același timp, în cadrul ședinței, s-a hotărât avizarea Asociației Naționale „Copyright” să gestioneze pentru perioada 2016-2017 drepturile ce cad sub incidența licenței extinse şi obligatorii ale titularilor de drepturi, care nu sunt membri la nici o organizație de gestiune colectivă din Republica Moldova şi care nici nu le-au încredințat gestiunea drepturilor sale în alt mod.

Aceste decizii vor fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.