2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ședinţa Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală

02.05.2017

Pe 2 mai curent, a avut loc ședința Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală (CNPI).

La ședință au participat reprezentanții organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, organelor de drept şi de control, responsabile pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor necomerciale din domeniul proprietăţii intelectuale, membri ai CNPI, inclusiv și specialiști din cadrul acestora.

În cadrul ședinței au fost examinate subiecte axate pe consolidarea și dezvoltarea sistemului de protecție a proprietății intelectuale.

O atenție sporită a fost acordată examinării și aprobării Raportului de monitorizare consolidat referitor la realizarea Planului de acțiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 (perioada de raportare 2016), prezentat de către Octavian Apostol, Directorul general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).

De asemenea, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Procuraturii Generale, Agenției pentru Protecția Consumatorilor au prezentat informații referitoare la situația actuală înregistrată în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, dar și propuneri constructive în acest sens.

O prioritate pentru membrii Comisiei a constituit și abordarea, în cadrul ședinței, a acțiunilor întreprinse de către autorități în vederea dezvoltării sistemului de protecție a indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate în Republica Moldova, precum și progresele înregistrate la acest capitol. În acest context, Octavian Apostol a subliniat necesitatea consolidării și dezvoltării în continuare a sistemului de protecție a indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, fapt susținut și de reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Culturii.

O atenție deosebită a fost acordată și sistemului de gestiune a drepturilor de autor și conexe în Republica Moldova, fiind prezentat modul de funcționare a sistemului, precum și evoluțiile înregistrate în acest domeniu, urmare a acțiunilor întreprinse de AGEPI.

Totodată, membrii Comisiei au fost informați cu privire la implementarea Proiectului de asistență tehnică ”Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI)” în Republica Moldova, precum și referitor la desfășurarea Concursului ”Marca comercială a anului 2016” organizat de către AGEPI în cooperare cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Mai multe informații despre Comisia Națională pentru Proprietatea Intelectuală pot fi accesate la adresa: http://agepi.gov.md/ro/services/comisia-națională-de-pi.