2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ședinţa Comisiei AGEPI de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe

09.08.2019

La 9 august 2019, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a avut loc ședința Comisiei de avizare a organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe (OGC).

Ședința, la care au participat reprezentanți ai organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe din țară, a fost prezidată de către președintele Comisiei de avizare, Andrei Popa, Director general interimar al AGEPI, care în debutul întrunirii a reiterat că Agenția va întreprinde toate măsurile necesare în vederea asigurării transparenței decizionale totale în activitatea sa și a respectării drepturilor titularilor de drepturi de autor și conexe.

În cadrul ședinței s-a hotărât avizarea Asociaţiei Obşteşti „Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți” (ANPFI). Această hotărâre a fost adoptată întru executarea Deciziei Curții de Apel Chișinău, prin care AGEPI a fost obligată că avizeze ANPFI în calitate de organizație de gestiune colectivă a drepturilor conexe, cu publicarea în Monitorul Oficial al RM a deciziei de avizare a acesteia. AGEPI și-a rezervat, totuși, dreptul de a condiționa decizia dată prin modificarea statutului ANPFI și aducerea acestuia în concordanță cu prevederile legale. La rândul lor, reprezentanții ANPFI s-au arătat dispuși să execute decizia respectivă.

De asemenea, în cadrul ședinței, atât Președintele, cât și membrii Comisiei de avizare au manifestat în mod repetat deschidere către Asociația Obștească Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI) și au solicitat prezentarea de către aceasta a documentelor indispensabile pentru a verifica corespunderea activităţii organizaţiei cu prevederile legale (nemijlocit legate de acumularea și achitarea remunerației, precum și reținerea cheltuielilor efective aferente gestionării drepturilor).

În același timp, Comisia de avizare a solicitat direcțiilor competente în domeniu să prezinte note informative asupra activității tuturor OGC cu propuneri de acțiuni ce urmează a fi întreprinse în vederea consolidării sistemului de gestiune colectivă.

În încheiere, Președintele Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe i-a asigurat pe reprezentanții OGC în continuarea conlucrării eficiente și transparente între AGEPI și organizații.