2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

În cadrul EIS „FOOD&DRINKS-2014” a fost desfăşurat seminarul „Proprietatea intelectuala – suport pentru dezvoltarea stabilă a întreprinderii”

22.05.2014

În cadrul EIS „FOOD&DRINKS-2014” a fost desfăşurat seminarul „Proprietatea intelectuala – suport pentru dezvoltarea stabilă a întreprinderii”

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) a desfăşurat pe 22 mai curent, în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate „FOOD&DRINKS-2014”, organizate la Centrul International de Expoziţii „Moldexpo” SA, seminarul cu genericul: „Proprietatea intelectuala – suport pentru dezvoltarea stabilă a întreprinderii”.

Moderatorul seminarului a fost Simion Leviţchi, Directorul Departamentului Mărci, Modele şi Desene industriale.

Seminarul a fost organizat în scopul promovării şi diseminării informaţiei privind  rolul și beneficiile protecţiei proprietăţii intelectuale  pentru  dezvoltarea cu succes a afacerilor, in special pentru  sporirea competitivității întreprinderilor atât pe piața internă, cât și pe cea externă.

Astfel, în conformitate cu Programul seminarului specialiștii AGEPI au prezentat rapoarte ce cuprind următoarele teme:

Marca – instrument eficient de promovare a business-ului”, raportor – Alina Fodea, specialist principal, Secția marketing, servicii, Departamentul promovare și editură, AGEPI;

Desenele/ modelele industriale pentru afaceri de succes”, raportori – Pavel Prisăcaru, expert coordonator, Veronica Badâr, expert,  Secția modele și desene industriale, Departamentul mărci, modele şi desene industriale;

 „Indicațiile geografice/denumirile de origine – noi oportunități pentru întreprinderea Dumneavoastră”,  raportor – Iuliana Rotari, expert coordonator,  Secția mărci naționale, Departamentul Mărci, Modele şi Desene industriale, AGEPI.  

Printre participanţi la seminar au fost reprezentanţii filialelor Camerei de Comerţ şi Industrie din teritoriu, asociaţiilor de producători din republica şi agenţilor economici participanţi la expoziţie, care au manifestat un interes deosebit față de oportunitățile create de obiectele de proprietate intelectuală în dezvoltarea business-ului și au participat activ la dezbaterile organizate pe marginea comunicărilor prezentate de specialiștii AGEPI. Participanții la seminar au apreciat utilitatea seminarului desfășurat  datorită  faptului ca raportorii au prezentat exemple practice și anumite studii de caz în domeniile vizate de tematică.

De asemenea, în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate „FOOD&DRINKS-2014”, specialiştii AGEPI au participat cu un stand informaţional, oferind consultaţii privind aspectele teoretice și practice de protecție a obiectelor de PI, sursele de informare în domeniul dat  şi au distribuit materiale promoţionale in domeniul proprietăţii intelectuale, atât agenţilor economici prezenţi la standuri, cât si vizitatorilor expoziției.