2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

În atenția utilizatorilor sistemului de la Madrid

03.02.2020

Acordul Brexit: Consecințe pentru utilizatorii sistemului de la Madrid

Acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană (UE) prevede o perioadă de tranziţie începând cu 1 februarie 2020, data la care Regatul Unit va ieşi din UE şi se va încheia la 31 decembrie 2020.

Acordul prevede continuarea protecţiei pe teritoriul Regatului Unit a cererilor şi înregistrărilor internaţionale conform sistemului de la Madrid, în care a fost desemnată UE, pe parcursul perioadei de tranziţie sus-menţionate.

Pentru informaţii suplimentare despre modul în care drepturile dvs. Vor fi asigurate în Regatul Unit, Vă rugăm să consultaţi Nota informativă nr.2/2020.

Notă informativă nr.2/2020: Protocolul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor

Acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană: Implicaţii pentru cererile şi înregistrările internaţionale din cadrul sistemului de la Madrid.

  1. Acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (în continuare – „Acord de retragere”) prevede o perioadă de tranziţie începând cu 1 februarie 2020, dată la care Regatul Unit va ieşi din UE şi se va încheia la 31 decembrie 2020.
  2. Biroul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) ţine să informeze utilizatorii că înregistrările internaţionale din cadrul sistemului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor (sistemul de la Madrid) în care Uniunea Europeană a fost desemnată, inclusiv desemnările efectuate pe parcursul perioadei de tranziţie sus-menţionate, vor continua să aibă efect pe teritoriul Regatului Unit/în Regatul Unit în această perioadă. De asemenea, resortisanţii Regatului Unit şi cei ce au domiciliu sau deţin o întreprindere industrială sau comercială efectivă şi serioasă în Regatul Unit, pe numele cărora există o înregistrare sau cerere depusă prin intermediul oficiului din Uniunea Europeana, vor continua să depună cereri internaţionale prin intermediul acestui oficiu, ca oficiu de origine, pe parcursul perioadei de tranziţie.
  3. În cele din urmă, în conformitate cu Acordul de retragere, Regatul Unit va întreprinde măsuri pentru ca titularii înregistrărilor internaţionale în cadrul sistemului de la Madrid care au obţinut protecţie pentru mărcile lor în Uniunea Europeană înainte de încheierea perioadei de tranziţie să beneficieze în continuare de protecţia acestor mărci în Regatul Unit după încheierea perioadei de tranziție. Biroul Internaţional al OMPI va oferi mai multe informaţii referitoare la măsurile sus-menţionate imediat după ce acestea vor fi disponibile.