„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Politicile actuale privind susţinerea activităţii de inovare şi transfer tehnologic în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare ale Republicii Moldova