„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Factori de susţinere şi dezvoltare a creativităţii tehnice autohtone ca vector activ în relansarea economică