„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Proprietatea intelectuală – instrument de promovare a cercetării în agricultura Moldovei