2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Колл-центр:
(+373-22) 400500

Антикоррупционная линия:
(+373-22) 400500

Săptămâna proprietății intelectuale pentru managerii Oficiilor de PI

19.07.2016

În perioada 11-14 iulie curent, la Munchen, Germania, s-a desfășurat “Săptămâna proprietății intelectuale pentru managerii Oficiilor de PI”. Evenimentul a fost organizat de Oficiul European de Brevete (OEB) în cooperare cu Oficiul Uniunii Europene de Proprietate Intelectuală (EUIPO) și a convocat manageri și specialiști din cadrul a 38 de oficii de PI ale statelor membre OEB și statelor partenere.

Seminarul a fost deschis de către Vice-președintele OEB, Raimund Lutz, care, în calitate de gazdă a evenimentului, a încurajat participanții să contribuie la buna desfășurare a săptămânii proprietății intelectuale prin participare activă și schimburi de idei și experiență. Oficiul UE de Proprietate Intelectuală a fost reprezentat de către Hugues M.Bello, Directorul Academiei EUIPO.

Pe parcursul seminarului, participanții au discutat despre elaborarea politicilor şi strategiilor de comunicare ale oficiilor de PI orientate spre business, sporirea eficienţei şi eficacităţii activităţii oficiilor, susţinerea obiectivelor naţionale de dezvoltare, realizarea potenţialului creativ și intelectual, contribuind astfel la dezvoltarea economică, culturală şi socială a ţărilor.

Un alt subiect de interes a fost cel ce ține de calitatea serviciilor prestate de OEB și EUIPO dar și de alte oficii naționale de PI în contextul programelor de eficientizare și tehnologizare a procedurilor de examinare și acordare a protecției pentru obiectele de PI. Au fost prezentate în special reformele implementate de către OEB și EUIPO care vizează eficientizarea termenelor în cadrul procedurilor de brevetare/înregistrare.

Un element forte al evenimentului l-a constituit implicarea în discuții a reprezentanților sectorului privat cu experiență în domeniul acordării serviciilor în domeniul PI sau a marilor companii - deținători ai unor valoroase portofolii de PI, cum ar fi reprezentanții Henkel AG@Co KGaA, Robert Bosch GmbH  sau Bristol-Mayer Squibb. 

În cea dea treia zi a seminarului au fost prezentate cele mai multe inițiative naționale de instruire și perfecționare în domeniul PI, platforme de colaborare a oficiilor de PI cu organizațiile internaționale și regionale în domeniu, implicarea autorităților centrale și locale și a partenerilor din sectorul privat în elaborarea și implementarea unor programe și campanii de instruire și informare în domeniul PI. De un interes deosebit s-a bucurat experiența Oficiului de PI din Marea Britanie care a prezentat un spectru larg de instrumente elaborate de către oficiu în suportul instituțiilor de cercetare/inovare și a businessului.

Prezența la eveniment a reprezentantului Observatorului de Proprietate Intelectuală al UE a permis familiarizarea participanților cu noile instrumente de contracarare a pirateriei și contrafacerii la nivel comunitar dar și cu parteneriatele stabilite de către Observator cu instituțiile relevante din statele membre UE și statele terțe.

Ultima zi a seminarului a fost dedicată aspectelor legate de calitatea programelor implementate în acest sens de către  OEB și EUIPO. Ambele oficii au drept priorități strategice de dezvoltare ridicarea nivelului calității serviciilor de PI oferite nu doar în cadrul OEB și EUIPO dar și susținerea programelor de calitate implementate de către oficiile naționale de PI. 

Pe lângă participarea la săptămâna proprietății intelectuale, delegația AGEPI a avut o serie de întrevederi bilaterale cu reprezentanții OEB , EUIPO și a altor instituții.

Astfel, marți, 12 iulie, Directorul general AGEPI, Octavian Apostol, a avut o întâlnire importantă cu Vice-președintele OEB, Raimund Lutz, în cadrul căreia a fost abordat stadiul actual de colaborare dintre cele două oficii și a fost semnat Programul comun de acțiuni AGEPI-OEB pentru anii 2016-2017. Documentul vine să completeze și să contribuie la implementarea prevederilor Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și OEB privind validarea brevetelor europene, intrat în vigoare la 1 noiembrie 2015. Raimund Lutz a dat asigurări că OEB va depune toate eforturile pentru a susţine țara noastră în promovarea sistemului de validare a brevetelor, în rândul utilizatorilor sistemului european de brevete şi a potenţialilor investitori.

De asemenea, în cadrul reuniunii bilaterale, s-a discutat și despre situația economică și social-politică din Republica Moldova, menționând progresele înregistrate de Republica Moldova în edificarea unui sistem modern de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală.

La eveniment a fost prezent și Directorul pentru Cooperare Internaţională, Nicolas Morey, care s-a arătat convins că Republica Moldova va avea de beneficiat de pe urma implementării sistemului de validare, devenind parte a unui spaţiu comun de validare a brevetelor europene care include 38 de state membre OEB şi 4 state non-membre aflate în relaţie de extindere sau validare cu OEB.

În final, părțile s-au asigurat reciproc de deplina deschidere pentru continuarea şi consolidarea relaţiilor bilaterale şi au convenit asupra direcţiilor prioritare de colaborare.

Validarea brevetelor europene și deschiderea Republicii Moldova spre investiții străine a fost subiectul principal de discuții în cadrul întâlnirii delegației AGEPI cu Președintele Institutului European de Brevete (EPI), Tony Tangena. EPI este o asociație profesională a mandatarilor autorizați europeni iar Tony Tangena conduce acest for din 2011. Cu o experiență de peste 30 de ani în domeniu, Tony Tangena este unul din cei mai de succes mandatari autorizați, iar  disponibilitatea sa de a susține, inclusiv prin intermediul EPI, a Republicii Moldova pe parcursul său european prin diseminarea informației referitor la sistemul de validare din RM, instituirea Zonei de liber schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre Moldova și UE și oportunitățile investiționale oferite de către țara noastră în contextul Acordului de Asociere, este o realizare importantă a întrunirii de la Munchen.

În cadrul întâlnirii cu Directorul Academiei EUIPO, Hugues M.Bello, Directorul general AGEPI, Octavian Apostol, a ținut să reitereze oficiului comunitar interesul pe care Republica Moldova îl manifestă față de programele și agenda de reforme implementată de către EUIPO. După un schimb de opinii referitor la modalitatea de colaborarea dintre EUIPO și AGEPI în domeniul instruirii și pregătirii cadrelor naționale în domeniul de competență a Academiei EUIPO, Hugues M.Bello și-a arătat disponibilitatea de a extinde colaborarea cu Republica Moldova și de a continua discuțiile privind realizarea unor programe comune în cadrul unei întâlniri la sediul EUIPO de la Alicante, Spania. 

Directorul general AGEPI, Octavian Apostol, a avut o serie de discuții bilaterale pe subiecte de interes reciproc și cu delegațiile Lituaniei, Marocului, Republicii Coreea, României etc. prezente la săptămâna proprietății intelectuale.