2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Колл-центр:
(+373-22) 400500

Антикоррупционная линия:
(+373-22) 400500

A fost aprobat noul Regulament al mandatarilor autorizati in proprietatea intelectuala

20.08.2011

Pentru asigurarea transparentei si implicarii persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor normative din domeniul proprietatii intelectuale, AGEPI aduce la cunostinta publicului toate proiectele de acte normative privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a obiectelor de proprietate intelectuala. Recent, prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr. 541 din 18.07.2011, a fost aprobat Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizati in proprietatea intelectuala. Prezenta Hotarare intra in vigoare la 1 an de la data publicarii.

Regulamentul reglementeaza activitatea profesionala a mandatarilor autorizati, iar normele incluse in proiect se atribuie atat mandatarilor autorizati si solicitantilor de a obtine certificate de mandatar autorizat, cat si Comisiei de atestare, instituite in cadrul AGEPI.

Elaborarea Regulamentului mandatarilor autorizati in proprietatea intelectuala este conditionata de intrarea in vigoare a legilor speciale in domeniul PI, prevederile carora reglementeaza raporturile juridice ce apar in procesul inregistrarii, protectiei juridice si utilizarii OPI. In contextul dat, in orice procedura stabilita de normele acestor legi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice in fata AGEPI poate fi realizata prin intermediul unui mandatar autorizat in proprietatea intelectuala, iar in cazul persoanelor fizice sau juridice care nu au nici domiciliul, nici sediul principal, nici o intreprindere industriala ori comerciala efectiva si functionala in Republica Moldova, reprezentarea de catre un mandatar autorizat in fata AGEPI este obligatorie. La momentul actual activitatea profesionala a acestor subiecti ai reprezentarii este reglementata de Regulamentul reprezentantilor in proprietate industriala, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1362 din 21 octombrie 2002.

In procesul de lucru proiectul a fost examinat si avizat de catre toate institutiile cu competente in domeniu, fiind consultati si mandatarii autorizati. Sugestiile si propunerile partilor interesate au fost luate in considerare la definitivarea acestuia. De asemenea, s-a tinut cont de recomandarile expertului european, mandatar autorizat german, prof. dr. Heinz Goddar,formulate in cadrul vizitei de lucru realizate de catre specialistii din Republica Moldova la München, Germania, in luna septembrie 2009.

Conform prevederilor pct. 5 al Regulamentului, activitatea profesionala a mandatarilor autorizati consta in reprezentarea persoanelor fizice si juridice in conditiile prevazute de contractul de mandat sau de un alt contract cu un continut analogic si/sau de procura legala de reprezentare si in acordarea asistentei necesare acestora in domeniul protectiei obiectelor de proprietate intelectuala (marci, inventii, desene si modele industriale, soiuri de plante, topografii de circuite integrate, denumiri de origine, indicatii geografice, specialitati traditionale garantate).

Totodata, reglementarile propuse stabilesc conditiile pe care trebuie sa le intruneasca o persoana pentru a dobandi calitatea de mandatar autorizat, obiectele de proprietate intelectuala pentru care poate fi obtinuta aceasta, precum si modalitatea de obtinere. Astfel, pentru a deveni mandatar autorizat, solicitantul, pe langa prezentarea unui set de acte enumerate la pct. 10 din Regulament, urmeaza sa sustina si un examen de atestare. In acest sens, proiectul contine norme ce reglementeaza procedura de atestare a mandatarilor autorizati, stabilind atributiile Comisiei de atestare, ale presedintelui, precum si ale secretarului acestei comisii. De asemenea, este reglementata si procedura de contestare a deciziilor Comisiei de atestare. Solicitantii care au sustinut examenul de atestare sunt inscrisi in Registrul National al mandatarilor autorizati in proprietatea intelectuala si obtin certificate.