2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Колл-центр:
(+373-22) 400500

Антикоррупционная линия:
(+373-22) 400500

Subcomitetului Republica Moldova – Marea Britanie pentru Indicații Geografice reunit online în prima ședință de la instituire

20.07.2021

Pe 20 iulie curent, a avut loc prima reuniune a Subcomitetului pentru indicații geografice (IG), instituit în conformitate cu Articolul 276 al Acordului de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, semnat la Chișinău la 24 decembrie 2020 și  intrat în vigoare provizoriu la 1 ianuarie 2021.

Ședința a fost organizată în format de videoconferință și a fost prezidată de către Simon Crabbe, Șef al Direcției pentru indicații geografice și băuturi alcoolice, Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale din partea Marii Britanii și din partea Republicii Moldova de către Liliana Vieru, Șef Direcție Comunicare și Relații Internaționale a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Republica Moldova a fost reprezentată în cadrul comitetului de către reprezentanți ai AGEPI, organul responsabil de implementarea în Republica Moldova a prevederilor Acordului în materie de proprietate intelectuală, inclusiv în domeniul indicațiilor geografice, precum și de reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Conform mandatului său, Subcomitetul pentru indicații geografice este responsabil să monitorizeze implementarea Acordului în domeniul indicațiilor geografice și servește drept platformă de cooperare și dialog în materie de IG dintre Marea Britanie și Republica Moldova.

Astfel, participanții primei reuniuni au discutat și agreat Regulile de procedură ale Subcomitetului, realizând un schimb de informații referitor la ultimele evoluții înregistrate în sistemul indicațiilor geografice din Republica Moldova și, respectiv, din Marea Britanie. Discuțiile au vizat inclusiv modificările legislativ-normative și instituționale în domeniul IG și asigurarea protecției indicațiilor geografice după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Apreciind înalt importanța Acordului dintre RM și Marea Britanie pentru extinderea legăturilor economice și comerciale dintre cele două părți, dna Liliana Vieru a ținut să menționeze că deși Republica Moldova are un potențial enorm în domeniul agroindustrial, aceasta  continuă, din păcate, să exporte preponderent materie prima și semifabricate. „Misiunea noastră este să contribuim la schimbarea acestei situații, inclusiv prin intermediul mecanismului oferit de Acordul de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și respectiv a Subcomitetului pentru indicații geografice, care vine să susțină promovarea produselor locale de calitate pe piața Marii Britanii”.

Părțile au realizat, de asemenea, un schimb de opinii și informații privind mecanismul de asigurare a respectării drepturilor asupra IG, evoluțiile internaționale în domeniu și proiectele naționale sau internaționale în care părțile sunt implicate.

Menționăm că, în prezent, 8 indicații geografice din Republica Moldova („Romănești”, „Ciumai”, „Divin”, „Codru”, „Valul lui Traian”, „Ștefan Vodă”, „Rachiu de caise de Nimoreni” și „Dulceaţă din petale de trandafir Călăraşi”) sunt protejate pe teritoriul Marii Britanii în baza Acordului, iar Republica Moldova pregătește notificarea a 7 indicații geografice  moldovenești pentru protecție în Marea Britanie.

Părțile au apreciat înalt rezultatele primei reuniuni a Subcomitetului pentru IG, arătându-și disponibilitatea de a-și consolida eforturile pentru extinderea colaborării bilaterale în domeniul de referință spre beneficiul producătorilor și consumatorilor de produse cu origine determinată din ambele țări.