2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Колл-центр:
(+373-22) 400500

Антикоррупционная линия:
(+373-22) 400500

Seminar dedicat dezvoltării și promovării produselor cu indicații geografice

07.12.2017

Pe 7 decembrie 2017, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut loc seminarul internațional cu genericul „Rolul Ministerelor și Agențiilor în dezvoltarea și promovarea produselor cu Indicație Geografică (IG): experiența europeană și acțiuni de implementare în Republica Moldova”. Evenimentul a fost organizat de Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, în colaborare cu AGEPI.

Seminarul a fost prezidat de către Lilia Bolocan, Director General AGEPI. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților și instituțiilor implicate în sistemul național de indicații geografice din Republica Moldova și experți internaționali în domeniu.

În deschiderea seminarului, Directorul General al AGEPI a menționat că „Agenția a depus și va depune în continuare eforturi susținute pentru crearea în Republica Moldova a unui sistem puternic de protecție și promovare a indicațiilor geografice. Totodată, acesta este un sistem complex, atât din punct de vedere legal, cât și instituțional, și necesită implicarea mai multor actori – începând cu producătorii, autoritățile competente, organismele de certificare și de control și terminând cu consumatorii, care la fel trebuie să cunoască avantajele produselor cu indicații geografice. Acest seminar va contribui substanțial la dezvoltarea și avansarea sistemului de indicații geografice în Republica Moldova, iar noi ne exprimăm convingerea că acesta reprezintă o oportunitate deosebită  pentru toți participanții de a prelua experiența internațională și bunele practici în domeniul dat”.

În continuare, au fost prezentate provocările fabricării și comercializării produselor cu indicație geografică în Republica Moldova, iar experții internaționali au vorbit despre politicile și practicile de dezvoltare a sistemului de indicații geografice în baza experienței europene și au oferit recomandări privind modalitățile de implementare a acestora în țara noastră.

În cadrul seminarului, experții au prezentat și concluziile Raportului de analiză a lacunelor sistemului de management şi promovare a indicaţiilor geografice în Moldova. Documentul a fost elaborat în baza analizei actelor juridice şi a discuţiilor cu producătorii şi reprezentanţii instituţiilor publice.

Potrivit cerinţelor UE şi ale Republicii Moldovei, conformitatea fiecărui produs cu indicație geografică (IG), denumire de origine (DO) şi a fiecărei specialități tradiționale garantate (STG), după înregistrare şi înainte de introducerea pe piaţă, ar trebui supusă verificării. Deocamdată, această cerinţă este respectată doar în sectorul vitivinicol, prin desemnarea unei autorităţi responsabile de verificarea conformităţii. „ Verificarea conformităţii poate fi asigurată fie de organismele de certificare care au acreditarea de la Centrul Naţional de Acreditare, fie de inspecţia de stat, autorizată printr-un act juridic, sau prin aplicarea unui sistem mixt, în care atât organismele private de certificare, cât şi inspecţia de stat să asigure verificarea conformităţii. Numai producătorul decide ce entitate va realiza acest lucru”, se arată în raport.

„Experienţa Italiei, Franţei sau Spaniei, pentru care promovarea produselor tradiţionale a devenit o prioritate pentru politicile naţionale, arată că existenţa indicaţiilor geografice poate aduce beneficii economice pentru producători, contribuind în acelaşi timp la protecția patrimoniului cultural şi culinar al țării. Prin urmare, dezvoltarea sistemului de indicaţii geografice din Moldova va fi posibilă doar dacă se vor implementa toate elementele, precum înregistrarea, certificarea, controlul ex officio şi promovarea lor”, este de părere expertul din cadrul proiectului, Dariusz Goszczynski.

Pentru a dezvolta sistemul indicaţiilor geografice în Moldova, experţii proiectului european formulează o serie de recomandări cu privire la armonizarea legislaţiei cu regulamentele europene şi funcţionarea sistemului. Potrivit raportului de analiză a lacunelor sistemului de management şi promovare a indicaţiilor geografice în Moldova, „Sistemul de indicaţii geografice din Moldova se află într-un stadiu iniţial de dezvoltare, iar promovarea acestuia la nivel de producători şi consumatori impune activităţi de informare, rambursarea costurilor pentru înregistrare, instruire şi elaborarea unui program naţional în domeniul indicaţiilor geografice”.

De asemenea, în cadrul seminarului, expertul național non-cheie al Proiectului, Anatolie Fala, a prezentat rezultatele preliminare ale „Studiului de identificare a produselor, băuturilor, bucatelor și obiectelor de meșteșugărit cu potențial de înregistrare și promovare sub IG, DO sau de recunoaștere în calitate de STG în regiunile Republicii Moldova”, consemnând, totodată, suportul oferit în acest sens de către Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și Rurală. În cadrul Studiului au fost identificate 61 de produse şi obiecte de meșteșugărit cu potențial de înregistrare sub IG, DO și în calitate de STG, inclusiv din zona de Centru: Plăcinta rece de Șerpeni, Plăcinta Miresei din Crocmaz, Plăcinta de Năpădeni, Sărmăluțe ,,pitice de Lalova”, Brânza de capră din Telița, Salam de Domulgeni, Prune cu miez de nucă în vin roșu de Lalova, Vin de Răscăieți, Pomușoare sublimate de la Ustia, Căpșune de la Sadova, Miere de Codru și de Condrița, Lemn și produse din lemn din Bulboaca și Pohoarna, Împletitul din papură din Mitoc, Ceramică de la Casa Olarului, Ceramică de Iurceni și de Ungheni.

Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova” este finanţat de Uniunea Europeană, fiind implementat de către un Consorţiu format din companiile „Archidata” Srl (Italia), „European Profiles” S.A. (Grecia) și „Business and Strategies in Europe” S.A. (Belgia). Proiectul are o durată de doi ani și urmează să fie finalizat în noiembrie 2018. Principalul beneficiar al proiectului este Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.