2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Колл-центр:
(+373-22) 400500

Антикоррупционная линия:
(+373-22) 400500

3 obiecte în domeniul dreptului de autor pe care compania dvs. le deține și le poate proteja

14.03.2017

Ce este dreptul de autor?

Dreptul de autor este un termen juridic utilizat pentru a descrie drepturile pe care le dețin creatorii asupra propriilor opere literare, artistice sau științifice. Operele protejate prin dreptul de autor și drepturile conexe, variază de la romane, poezii, muzică, picturi și filme, la programe pentru calculator, baze de date, desene tehnice, sculpturi și alte opere originale.

De exemplu operele artistice se protejează pe întreaga perioadă a vieții autorului și timp de 70 ani după deces, cu excepția drepturilor asupra operei de artă aplicată, care se protejează timp de 25 de ani de la data creării ei. 

Protecția dreptului de autor vă asigură că nimeni altcineva nu poate utiliza opera fără permisiunea dvs.

Mai jos sunt prezentate trei obiecte ale dreptului de autor sau ale drepturilor conexe pe care compania dvs. le deține deja și pentru care puteți să întreprindeți măsuri de a le proteja:

  • Bazele de date

Fiecare companie dispune de o anumită compilație de date sau alte materiale, aranjate sistematizat ori metodic, accesibile prin mijloace electronice sau de alt gen, ce ar putea  fi protejate prin dreptul de autor. Compania care dovedește că a făcut o investiție substanțială din punct de vedere calitativ și/sau cantitativ în obținerea, verificarea sau prezentarea conținutului unei baze de date, se consideră producătorul ei și are dreptul să interzică extragerea și/sau reutilizarea conținutului integral sau a unei părți substanțiale a acestei baze de date.

Legislația în domeniu prevede că drepturile producătorilor bazelor de date se protejează timp de 15 ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui când baza de date a fost pusă la dispoziția publicului pentru prima dată.

Beneficiarii de protecția drepturilor producătorilor bazelor de date se aplică persoanelor juridice constituite în conformitate cu legislația Republicii Moldova, având sediul înregistrat, organele de conducere sau locul principal de desfășurare a activității pe teritoriul Republicii Moldova. Bazele de date realizate în alte țări și a cărui producător nu este cetățean al Republicii Moldova sau persoana juridică nu este constituită în conformitate cu legislația națională a RM, se protejează în baza tratatelor internaționale la care Republica Moldova face parte.

În cazul în care stabiliți că un fost angajat, hacker sau concurent utilizează abuziv baza de date, atunci vă puteți adresa cu o cerere în instanța de judecată pentru a stopa valorificarea nelegitimă a acesteia.

  • Programele pentru calculator

Sectorul IT formează o parte tot mai mare a economiei. Astfel, crește și riscul apariției disputelor legate de utilizarea abuzivă sau atribuirea ilegală a codului sursă.

Programele pentru calculator precum și alte tipuri de software, inclusiv aplicațiile mobile, sunt protejate ca şi operele literare. 

Se recomandă ca înainte de crearea unui cod-sursă de către programator, să fie încheiat în scris un contract prin care drepturile patrimoniale de autor vor aparține companiei care va opera afacerea și nu programatorului.

În cazul când misiunea încredințată autorului (programatorului) rezultă din atribuțiile sale de serviciu, dreptul patrimonial asupra software-ului creat (opera de serviciu) va aparține angajatorului (în cazul dat, companiei), în lipsa unor clauze contractuale contrare.

  • Site-urile, broșurile, cataloagele

Orice conținut original - de exemplu, un text, un scenariu, o lucrare de artă, fotografiile, clipurile video - pe care le-ați creat și postat pe site-ul dvs. pot fi protejate prin dreptul de autor.

În prezent, suntem cu toții expuși riscului ca informațiile pe care le publicăm pe internet să fie copiate. În cazul când altcineva vrea să utilizeze opera dvs., neapărat trebuie să vă solicite acordul de a valorifica opera respectivă.

Odată ce o operă vă aparține, puteți oferi un ”acord” altor persoane pentru utilizarea sau valorificarea propriei opere. Drepturile patrimoniale exclusive pot fi transmise prin contract de cesiune sau de licență (exclusivă sau neexclusivă) care trebuie să fie încheiat în formă scrisă și să prevadă dreptul concret prin care se transmite, termenul de valabilitate, teritoriul de acțiune a dreptului, cuantumul remunerației sau baza de calcul a acesteia și alte clauze pe care părțile le consideră esențiale. Desigur, solicitarea asistenței juridice de specialitate este întotdeauna recomandată anterior negocierii unui contract.