Журнал интеллектуальной собственности „Intellectus”

Содержание

25 de ani de la instituirea sistemului naţional de proprietate intelectuală