2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului

28.06.2019

În ultima sâmbătă a lunii iunie, în Republica Moldova, se marchează, anual, Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului.

Cu această ocazie, la 28 iunie curent, a avut loc o ședința festivă, organizată de Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor din Moldova „Inovatorul” (UIR) și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Gazda evenimentului a fost Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

La eveniment au participat cercetători, inventatori și raționalizatori din cadrul instituțiilor academice și universitare, precum și întreprinderilor din Republica Moldova.

Prezent la ședința solemnă, dl Andrei Popa, director general adjunct al AGEPI, a adresat tuturor inventatorilor și raționalizatorilor sincere felicitări, urări de sănătate, dorindu-le realizări frumoase în activitatea de cercetare, inovare și raționalizare. El și-a exprimat speranța că toate rezultatele înregistrate de inventatorii și raționalizatorii moldoveni vor fi implementate cu succes în diverse domenii ale economiei Republicii Moldova. În discursul său, dl Popa, a asigurat toți inventatorii și raționalizatorii de susținerea specialiștilor AGEPI în  procesul de informare și consultare cu privire la protecția invențiilor și a altor obiecte de proprietate intelectuală atât în țară, cât și peste hotare.

Cu  prilejul sărbătorii, au fost menționați cu diplome și premii cei mai activi inventatori și raționalizatori ai anului, laureați ai ediției curente a concursurilor  „Cel mai activ raţionalizator” şi „Cel mai activ tânăr raţionalizator”, organizate de UIR „Inovatorul” în comun cu AGEPI și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova.

Astfel, Titlul Onorific „Cel mai bun raționalizator al anului din Republica Moldova” a fost oferit doamnei Valeriana Pantea – cercetător științific, Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Titlul Onorific „Cel mai bun tânăr raționalizator al anului din Republica Moldova” a fost acordat domnului Alexandr MIGHIC – doctor stomatolog, doctorand al Catedrei Chirurgie Oro-Maxilo-Facială și Implantologie Orală „Arsenie Guțan” a USMF „Nicolae Testemițanu”.

Laureați ai concursurilor menționate au devenit: Gheorghe Ciobanu – doctor habilitat, profesor universitar al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”; Andrei Pădure – conferenţiar, universitar, doctor habilitat în medicină, vicedirector al Centrului de Medicină Legală; Gheorghe Rojnoveanu  doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, prorector pentru activitatea științifică al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

De asemenea, AGEPI a acordat diplome celor mai activi inventatori pentru anul 2018, care sunt: Valeriu Rudic  academician, doctor habilitat, profesor universitar al Institutului de Microbiologie și Biotehnologie; Aurelian Gulea – academician, doctor habilitat, profesor universitar al Universității de Stat din Moldova; Victor Țapcov – doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

Tradițional, AGEPI  desfășoară diverse activități de sensibilizare a cercetătorilor și inventatorilor din Republica Moldova cu privire la necesitatea protecției realizărilor științifice și inovaționale, sursele  de informare în domeniul proprietății intelectuale și alte aspecte privind asigurarea respectării drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală protejate (seminare, mese rotunde, concursuri), precum și acțiuni de susținere și promovare a realizărilor  inventatorilor la expozițiile internaționale de invenții.