2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Vizită de studiu la AGEPI a delegaţiei din Republica Islamică Iran

28.11.2014

În perioada 26 – 29 noiembrie 2014, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuala  (AGEPI) a primit vizita de lucru a unei delegații din Republica Islamică Iran, care a sosit la Chișinău  pentru a prelua experiența Republicii Moldova în administrarea sistemului de protecție a proprietăţii intelectuale, în special în domeniul designului industrial.

Vizita de lucru la Chișinău a delegației iraniene a fost organizată cu suportul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI).

Delegația este condusă de  dl Ahmad Toiserkani Ravari, viceministru al Justiției, șeful Organizației de Stat pentru Înregistrarea Valorilor și Proprietăților din Republica Islamică Iran. Din componența delegației iraniene fac parte dl Mohammad Hassan Kiani, directorul general al Oficiului de Proprietate Industrială, experți din domeniul  protecției designului industrial al oficiului, precum și dl

Mr. Hossein Moayedoddin, vicedirector al Biroului regional pentru Asia și Pacific din cadrul OMPI.

În conformitate cu programul vizitei, la 27 noiembrie curent, la sediul AGEPI a avut loc întrevederea oficială a directorului general AGEPI Lilia Bolocan cu delegația Republicii Islamice Iran. La întrevedere   au participat vicedirectorii generali  ai AGEPI,  reprezentanții subdiviziunilor AGEPI responsabile de protecția juridică a desenelor și modelelor industriale, precum și  reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

În cadrul acestei întrevederi, oaspeții au fost familiarizați cu sistemul național de protecție și asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală, activitățile AGEPI orientate spre implementarea Strategiei Naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020, succesele obținute de țara noastră în domeniul armonizării  sistemului național de proprietate  intelectuală cu cel regional și internațional; dezvoltării și implementării unui sistem modern al tehnologiilor informaționale, inclusiv sistemul  de depunere on-line a cererilor de protecție asupra obiectelor de proprietate intelectuală; instruirii și perfecționării cadrelor în domeniul proprietății intelectuale în scopul ridicării nivelului de cultură în societate cu privire la rolul și importanța economică a proprietății intelectuale; activităților de promovare a sistemului de PI în mediul de afaceri, inclusiv a IMM-urilor prin intermediul seminarelor, atelierelor de lucru, expozițiilor etc.

La 27  noiembrie curent  dl Ahmad Toiserkani Ravari, viceministru al Justiției, șeful Organizației de Stat pentru Înregistrarea Valorilor și Proprietăților din Republica Islamică Iran,  a întreprins o vizită de lucru la Ministerul Justiției, în cadrul căreia s-a întâlnit cu dl Nicolae Eșanu, viceministrul Justiției al Republicii Moldova.

Actuala vizită prezintă o oportunitate pentru efectuarea unui schimb de experiență în domeniul protecției desenelor și modelelor industriale, Republica Moldova fiind recomandată de OMPI ca stat membru cu un sistem național complet armonizat cu Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale  în acest domeniu. Astfel, pe parcursul a 2 zile de lucru, specialiștii AGEPI au prezentat experților din cadrul  Oficiului de Proprietate Industrială din Iran procedurile naţionale și internaţionale de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale,  bazele de date elaborate și gestionate de AGEPI în acest domeniu, procedurile de publicare și examinare a cererilor de solicitare a protecției pentru un desen/model industrial și alte aspecte practice legate de examinarea cererilor și acordarea titlurilor de protecție.

În cadrul vizitei de lucru la AGEPI au fost identificate unele direcțiile prioritare de cooperare bilaterală și multilaterală în domeniul protecției proprietății intelectuale pentru următoarea perioadă, inclusiv în cadrul OMPI.