2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminarul național "Protecția dreptului de autor pentru reprezentanţii teatrelor”

08.02.2019

Pe data de 7 februarie curent, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării (MECC), în cooperare cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), a organizat Seminarul naţional ,,Protecţia dreptului de autor pentru reprezentanţii teatrelor”.

În deschiderea evenimentului, a luat cuvântul Directorul General AGEPI, Lilia Bolocan, care a remarcat faptul că e pentru prima dată când o astfel de întrunire este organizată în exclusivitate pentru domeniul teatrului. Dna Director General a menţionat că acest seminar se doreşte a fi util și eficient pentru toți creatorii de teatru, să genereze discuții,  dezbateri pe subiecte de interes comun pentru toți lucrătorii din domeniul teatrului implicați în protecția și valorificarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe. De asemenea, reprezentantul MECC, Andrei Cojocaru,  a accentuat faptul că o asemenea platformă de comunicare între reprezentanţii domeniului teatral este deosebit de importantă, Ministerul fiind dispus să se implice efectiv în susţinerea oamenilor şi instituţiilor de creaţie.

Participanţii la seminar au fost salutați de către Petru Hadârcă, Artist al Poporului, care a susținut această frumoasă inițiativă și s-a oferit să contribuie la organizarea unor astfel de evenimente, de o importanţă majoră pentru domeniul teatral.

 Seminarul s-a desfăşurat în incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, sala „Valeriu Cupcea”, cu începere de la ora 09.00.

Această acțiune comună a avut drept scop consolidarea cunoștințelor privind respectarea și protecția dreptului de autor și a drepturilor conexe în domeniul teatral, realizarea unui schimb de experiență şi bune practici între  instituțiile a căror activitate are tangență cu acest domeniu.

La seminar au participat mai mulți reprezentanți ai autorităților publice, ai teatrelor, precum și ai organizațiilor de gestiune colectivă a dreptului de autor și drepturilor conexe.

Evenimentul a inclus, de asemenea, o serie de prezentări şi discuţii legate de cadrul legal naţional. Ulterior, invitatul special Ioan Onisei, Director general adjunct al Teatrului Naţional din Bucureşti, a intervenit cu unele sugestii practice privind suportul juridic care este necesar în cadrul  administrării unei instituții teatrale.

Seminarul a fost constituit din două componente:

Prima parte, în care au fost abordate următoarele subiecte:

  • Dreptul de autor şi drepturile conexe în domeniul teatral – aspecte legislative naționale, Eugeniu RUSU, șef Secție gestiune colectivă, Direcția drept de autor, AGEPI;
  • Cadrul juridic românesc şi cel european cu privire la regimul de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală în sectorul teatral, prezentat de dl Ioan ONISEI, Directorul general adjunct al Teatrului Naţional Bucureşti.

A doua parte a seminarului, concepută ca o Masă rotundă ce s-a axat pe ,,Specificul meseriilor teatrale şi gestiunea drepturilor de autor”, a fost moderată de Directorul general adjunct al AGEPI, Andrei Popa.  Au participat, de asemenea: Daniela Burlaca, Petru Hadârcă, Ioan Onisei şi Eugeniu Rusu. În cadrul acestei platforme de discuții, participanții  au prezentat exemple și studii concrete pe subiectele abordate.

Astfel, AGEPI își reconfirmă rolul de lider în asigurarea şi dezvoltarea sistemului dreptului de autor şi drepturilor conexe, fiind mereu  disponibil să contribuie la facilitarea dialogului dintre instituțiile implicate în protecția și valorificarea drepturilor de autor.