2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Modificări la Regulamentul privind Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor

11.02.2021

Începând cu 1 februarie 2021, au intrat în vigoare modificările Regulamentului privind Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor.

Solicitarea unei adrese de e-mail

Din 1 februarie 2021, este obligatoriu ca adresa de e-mail să fie indicată de:

- solicitanți în cererile de înregistrare internațională,

- noii titulari în cererile prin care se solicită înscrierea modificării titularului,

- reprezentanți/mandatari desemnați prin cererea internațională, printr-o cerere de înscriere a reprezentantului/mandatarului sau printr-o comunicare separată.

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) va expedia toate comunicările către reprezentant sau, dacă nu este desemnat un reprezentant, către solicitant sau titular, pe cale electronică, la adresa de e-mail indicată.

Principiile/regulile care guvernează substituirea

Substituirea permite titularului unei înregistrări internaționale care desemnează o parte contractantă, în care titularul are deja un drept național sau regional, să beneficieze de data anterioară a protecției în anumite condiții.

Modificările Regulii 21 din Regulamentul privind Protocolul stabilesc acum mai clar principiile/regulile care guvernează substituirea, și anume:

- notificarea Oficiului părții contractante despre substituire,

- coexistența, lista de produse și servicii, intrarea în vigoare.

Detaliile privind modificările Regulamentului privind Protocolul sunt menționate în nota informativă nr. 78/2020:  https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_78.pdf.

Informații detaliate pot fi găsite pe site-ul OMPI: https://www.wipo.int/madrid/en/news/2021/news_0003.html.