2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La Geneva se desfăşoară cea de-a 55-a rundă de reuniuni ale statelor membre ale OMPI

07.10.2015

În perioada 5-14 octombrie curent, la Geneva, se desfășoară cea de-a 55-a rundă de reuniuni anuale ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI). În cadrul Adunării Generale, reprezentanții celor 187 state membre vor aborda mai multe subiecte de interes sporit pentru organizație, vor lua decizii pe marginea subiectelor incluse în agenda de lucru consolidată în scopul adoptării priorităţilor de dezvoltare ale OMPI pentru bienala 2016-2017.

Republica Moldova este reprezentată la Adunarea Generală a OMPI de către Directorul general al AGEPI Octavian Apostol,  E.S. Ambasadorul extraordinar si plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, reprezentant permanent al Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU Victor Moraru, Directorul general adjunct al AGEPI Svetlana Munteanu, secretarul I al Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU Igor Moldovan, preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Dinu Ciocan şi  membrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului Nicolae Damaschin.

Pe parcursul a 10 zile, reprezentanții statelor membre ale OMPI se vor pronunța referitor la dezvoltarea cadrului juridic internațional, inclusiv luarea deciziilor privind convocarea Conferințelor  Diplomatice pentru adoptarea Tratatului privind Designul Industrial si Tratatul privind Protecţia Organizaţiilor de Radiodifuziune, adoptarea Programului și bugetului OMPI pentru bienala 2016-2017, implementarea Agendei de Dezvoltare și aprobarea rapoartelor financiare şi de audit etc.

Cea de-a 55-a rundă de reuniuni anuale a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale a fost deschisă de către Directorul general al OMPI, Francis Gurry. Dumnealui a menţionat interesul sporit față de proprietatea intelectuală la nivel mondial, fapt care a contribuit la  extinderea sistemelor globale de proprietate intelectuală şi situația financiară stabilă a OMPI.

În adresarea sa către sutele de delegații ale statelor membre, participante la reuniune, dl Francis Gurry s-a referit la progresele înregistrate în procesul de integrare a infrastructurii, pe care se sprijină sistemul global de proprietate intelectuală, în special în țările în curs de dezvoltare, precum și în domeniul parteneriatelor public-private cu participarea OMPI.

Directorul general al OMPI a menționat că adițional la creșterea continuă a sistemelor globale de proprietate intelectuală administrate de OMPI - Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT), Sistemul de la Madrid pentru protecția mărcilor și Sistemul de la Haga pentru protecția desenelor și modelelor industriale  - participarea geografică a evoluat în conformitate cu tendințele economice mai generale. Astfel, Asia este principalul deponent de cereri internaționale de brevet de invenție, reprezentând aproximativ 40% din  numărul total de cereri, comparativ cu 30%  de cereri depuse din America de Nord și 27% - din Europa.

De asemenea, Directorul general al OMPI a atras atenția asupra realizărilor în domeniul infrastructurii de informare și comunicare, care stă la baza funcționării sistemului global de proprietate intelectuală –și anume domeniul bazelor de date și a platformelor globale, sistemele și instrumentele din domeniul tehnologiilor  informaționale  (IT).

"Diferitele platforme furnizate de Organizație se integrează treptat într-o platforma globală unificată a infrastructurii de proprietate intelectuală, și în următorii ani acest proces va continua. Acest lucru va spori eficacitatea, eficiența și transparența, precum și va aduce o îmbunătățire calitativă a funcționării sistemului global de proprietate intelectuală,  care  va răspunde intereselor guvernelor, utilizatorilor și societății", a precizat dl Francis Gurry.

Dl Gurry a mai subliniat, de asemenea, faptul că aceste platforme și sisteme reprezintă un exemplu foarte bun de implementare a obiectivului Agendei pentru Dezvoltare a OMPI de integrare a dezvoltării în activitatea Organizației, deoarece acestea sunt orientate spre includerea țărilor în curs de dezvoltare și spre  consolidarea capacităților lor de a le utiliza și de a participa în cadrul sistemului de proprietate intelectuală.

Declarația integrală a Directorului general al OMPI poate fi accesată la http://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/speeches/a_55_dg_speech.html.

Preşedinte al rundei actuale de reuniuni anuale ale OMPI a fost ales Reprezentantul Permanent al Columbiei la Organizația Mondială a Comerțului,  E.S. Ambasadorul Gabriel Duque.

Pe parcursul reuniunii  curente, în incinta OMPI se va desfăşura un program complex de activităţi culturale, organizate de către Regatul Thailandei, Republica Cehă, Spania, India, Slovenia, Georgia și Republica Coreea.

Totodată, în perioada 5-6 octombrie, în conformitate cu Agenda consolidată a reuniunilor anuale ale OMPI, grupurile regionale şi statele membre ale OMPI au prezentat informații cu referire la subiectele incluse în agendă, precum şi priorităţile acestora cu referire la dezvoltarea şi consolidarea sistemului internaţional, regional şi naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale.

Delegația Republicii Moldova s-a aliniat declarației Grupului regional al Țărilor Europei Centrale și Statelor Baltice, din care face parte, apreciind activitatea desfășurată de Secretariatul OMPI și statele membre în asigurarea stabilității politice și financiare a organizației, eforturile care vizează îmbunătățirea în continuare a guvernanței instituționale și sistemele de înregistrare administrate de OMPI etc.. Reprezentanții Republicii Moldova la Adunarea Generală a OMPI au menționat realizările şi prioritățile țării noastre în domeniul consolidării sistemului național de protecție și de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală.  Declarația Republicii Moldova a fost prezentată audienţei în cea de-a doua zi a reuniunii de către E.S. Ambasadorul Victor Moraru.

Lucrările rundei actuale de reuniuni anuale ale OMPI pot fi urmărite on-line la adresa:  http://www.wipo.int/webcasting/en/assemblies/2015/.

Comunicatul de presă al OMPI poate fi accesat la adresa: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2015/article_0011.html.