2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunță inițierea procedurii de dare în locațiune a activelor neutilizate

15.03.2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice și Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008, precum și în scopul asigurării condițiilor corespunzătoare de muncă pentru angajați, AGEPI inițiază procesul de selectare a locatarului (agenți economici care prestează servicii de alimentație publică) în scopul dării în locațiune a spațiului nelocativ cu suprafața totală de 154,65 m2, a terasei cu suprafața totală de 59,83 m2, a tehnicii și inventarului (active neutilizate) destinate pentru activitatea cantinei. Bunurile menționate sunt amplasate în incinta AGEPI, iar procedura de selectare a locatarului se va efectua prin negocieri directe.

Agenții economici interesați de participare la procedura negocierilor directe în privința locațiunii bunurilor sus-menționate, urmează să depună o cerere, conform formularului până la data de 20.03.2019 ora 16:30.

Familiarizarea cu bunurile propuse în locațiune, amplasare lor, se va efectua la sediul AGEPI, de luni până vineri între orele 8:30 și 17:00.

Formularul cererii de participare la procedura de negocieri directe poate fi descărcat aici.

Persoana de contact: Vadim Ursu, Șef Direcție Management instituțional, tel. 022400642, mob. 079928202.