„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Problematica statisticii în comerţul internaţional cu bunuri și servicii culturale