„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Vectorii mărcii. Teritoriul