„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Regimul matrimonial al drepturilor de proprietate intelectuală