„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Analiza măsurilor de protecție a proprietății intelectuale prin prisma proiectului Codului Vamal