Componenţa nominală a Comisiei de mediere în domeniul PI

  • Andrei POPA - Director General adjunct, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
  • Doina VATAMAN - Consultant principal, Direcția juridică, secția Legislație, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
  • Irina DOROGAIA - Prodecan, Facultatea de Business și Administrarea Afacerilor, Academia de Studii Economice din Moldova
  • Marcel MORARU - Șef al Cabinetului ministrului, Ministerul Justiției
  • Iulian PACIURCA - Membru al Consiliului de mediere, mediator
  • Rodica POPESCU - Șef Direcție drept de autor, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală