2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale, sărbătorită la AGEPI

26.04.2019

Pe 26 aprilie curent, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a avut loc ședința festivă dedicată Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale. La eveniment au participat reprezentanții autorităților publice centrale, reprezentanții instituțiilor din sfera științei și inovării, învățământului superior, uniunilor de creație, inventatori, mandatari autorizați și angajați ai AGEPI. 

Tematica Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale din acest an este: Cucerește aurul: Proprietatea Intelectuală și Sportul, și abordează modul în care inovația, creativitatea și drepturile de proprietate intelectuală (PI), care le protejează, susțin dezvoltarea sportului, spre marea satisfacție a tuturor.

Ședința festivă a fost deschisă de către Directorul general al AGEPI, Lilia Bolocan, care i-a felicitat pe toți cei ce muncesc în domenii de activitate legate direct sau tangențial de crearea, protecția și valorificarea proprietății intelectuale, dorindu-le perseverență, inspirație și noi realizări în activitatea profesională.

În continuare, Lilia Bolocan a subliniat că în această zi specială, celebrăm nu numai forța enormă a creativității umane în domeniul sportului, ci și drepturile de proprietate intelectuală, care ajută la alimentarea și canalizarea acestei forțe, făcând din ea un important motor al dezvoltării economice, culturale și sociale.

De asemenea, la eveniment a participat academicianul Ion Tighineanu, Președinte al Academiei de Științe a Moldovei,  care a subliniat că „Republica Moldova are potențial enorm în domeniul științific și este necesar să găsim cât mai multe pârghii ca să îl valorificăm. Protecția proprietății intelectuale este o prioritate a societății moderne, iar implementarea legilor specifice de către AGEPI aduce doar beneficii în procesul de inventare și creare a ceva util și inovativ”.

Cu un mesaj de felicitare a venit și Sergiu Harea, Președinte al Camerei de Comerț și Industrie, care a menționat că domeniul proprietății intelectuale este o verigă importantă pentru economia Republicii Moldova, în special pentru mediul de afaceri. Cu eforturi comune este organizat Concursul Marca Comercială a anului, tocmai pentru a conferi o deosebită importanță mărcilor comerciale, iar tematica din acest an ne îndeamnă să învățăm din sectorul sportiv, să muncim cu sârguință pentru a ajunge la performanță.

Ion Daniliuc, mandatar autorizat, ex-director general adjunct al AGEPI, i-a felicitat pe toți cei prezenți și a precizat că de-a lungul timpului, societatea tot mai mult conștientiză importanța proprietății intelectuale, iar acest fapt duce nemijlocit la progres pe toate dimensiunile.

Prezent la ședința festivă, Andrei Popa, Director general adjunct al AGEPI și-a manifestat recunoștință pentru munca și sacrificiile cetățenilor a căror activitate este legată de domeniul proprietății intelectuale. Andrei Popa a menționat că și-ar dori ca sectorul sportiv să fie apreciat la cel mai înalt nivel, iar inovațiile din acest domeniu să fie în dinamică, atât la nivel național, cât și internațional. De-al lungul timpului au fost mai multe moto-uri, dar toate au avut un singur scop: cel de a găsi și valorifica oportunitățile domeniului de proprietate intelectuală.

În continuare, șefii direcțiilor AGEPI au făcut o sinteză a activităților complexe și multilaterale ale AGEPI desfășurate în 2018.

Printre acestea se numără: demararea etapei a III-a (și ultima) de implementare a Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020; inițierea unor amendamente în sensul perfecționării procedurilor și reducerii termenelor de examinare a cererilor de protecție a obiectelor de PI; consolidarea și dezvoltarea cooperării interinstituționale la nivel intern și internațional. De asemenea, au fost prezentate date statistice relevante privind înregistrarea obiectelor de PI în Republica Moldova. Și nu în ultimul rând, s-a menționat despre reformarea AGEPI, care în 2018 a devenit autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului.

Totodată, s-au enumerat acțiunile prioritare pentru anul 2019:  perfecționarea în continuare a cadrului normativ în domeniul PI și ajustarea acestuia la evoluțiile internaționale; organizarea ediției a XVI-a a expoziției internaționale specializate „INFOINVENT” și a ediției a IV-a a Conferinței inovaționale internaționale; implementarea sistemului informațional interdepartamental comun care va asigura schimbul de date interinstituțional; continuarea campaniei pentru elevi „Studierea proprietății intelectuale poate fi captivantă”; organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire și de formare continuă în domeniul protecției și respectării drepturilor de PI pentru diverse grupuri-țintă, inclusiv pe platforma „e-Learning”; consolidarea relațiilor de cooperare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), Organizaţia Europeană de Brevete (OEB), Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și cu oficiile țărilor membre ale OMPI.

De asemenea, în cadrul ședinței festive au fost înmânate distincţiile obținute de inventatorii din Republica Moldova la Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva, care a avut loc în perioada 10-14 aprilie curent. Șapte invenții expuse de reprezentanții țării noastre au fost premiate cu două medalii de aur, patru medalii de argint, o medalie de bronz. Standul Republicii Moldova a fost asigurat și organizat prin contribuția financiară a AGEPI.

Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale este marcată anual la 26 aprilie, în toate statele membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, inclusiv în Republica Moldova, și reprezintă un prilej de a promova rolul proprietății intelectuale în încurajarea inovației și creativității.

Sărbătoarea se marchează din anul 2000, iar 26 aprilie reprezintă ziua în care a intrat în vigoare Convenția de constituire a OMPI (1970). Inițiativa a aparținut Chinei, iar Adunarea Generală a statelor membre ale OMPI a acceptat în unanimitate această propunere.