2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Tendințele actuale în predarea proprietății intelectuale în cadrul universităților, discutate în cadrul unei mese rotunde

02.10.2018

Pe 01 octombrie, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în comun cu Proiectul UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova, au organizat o masă rotundă cu genericul „Tendințe actuale în predarea proprietății intelectuale în cadrul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova”. Scopul atelierului a fost sporirea gradului de informare a reprezentanților universităților care oferă sau intenționează să ofere cursuri de proprietate intelectuală, gestionarea proprietății intelectuale, managementul inovației pentru viitorii avocați, specialiști în artă, agricultură, medicină, științe tehnice, economice etc.

La eveniment au participat experți ai Proiectului UE, specialiști AGEPI și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova.

În deschiderea evenimentului, Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan, a subliniat rolul proprietății intelectuale ca instrument fundamental în crearea unui mediu favorabil inovării, creativității și liberei concurențe, pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a Republicii Moldova. De asemenea, Lilia Bolocan a făcut referință la instruirea în domeniul proprietății intelectuale realizată de AGEPI.

Iurii Kapitza, expert cheie în cadrul Proiectului UE a menționat că pe durata misiunii sale, experții au reușit să viziteze mai multe universități din țară, să analizeze calitatea instruirilor în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și să propună instrumente de perfecționare. ”Într-o lume în continuă transformare digitală, trebuie să răspundem prompt provocării de a crea și a aplica mecanismele de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală. Iar evenimentul de astăzi este o platformă oportună de a pune în discuție problematica actuală din domeniul DPI, inclusiv cele legate de studierea acestui domeniu în instituțiile superioare de învățământ”, a afirmat expertul. Iurii Kapitza a mai spus că Proiectul UE și-a propus să dea un impuls nou studierii DPI în universități. De aceea, au fost stabilite colaborări cu trei lectori universitari pentru elaborarea curriculumurilor de predare a DPI la facultățile juridice, inginerești și de științe naturale. În rezultat, tinerii specialiști vor obține cunoștințe și aptitudini pentru a aplica legislația atât pentru prevenirea încălcării DPI, cât și pentru restabilirea și protecția acestui drept.

În continuare, participanții au abordat un șir de subiecte ce țin de predarea proprietății intelectuale pentru avocați și pentru studenții care își urmează studiile de licență/ masterat/ doctorat în domeniul științelor tehnice și științele naturale. Au fost discutate și întrebări actuale privind predarea managementului proprietății intelectuale la universități. În final, a avut loc o discuție generală despre ce conține un curs privind drepturile de proprietate intelectuală pentru studenții diferitor specialități, dar și ce activități practice ar trebui de livrat studenților în cadrul cursului privind drepturile de proprietate intelectuală.

Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” este finanţat de Uniunea Europeană și urmează să fie finalizat în noiembrie 2018.