2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Simbolurile naționale pentru marcarea produselor, protejate în peste 190 de state

10.10.2016

Simbolurile naționale pentru marcarea produselor "Agricultura Ecologică – Republica Moldova", "Indicație Geografică Protejată  – Republica Moldova" (IGP), "Denumire de Origine Protejată – Republica Moldova" (DOP) și "Specialitate Tradițională Garantată – Republica Moldova" (STG) au obținut protecție în peste 190 de state membre ale Convenției de la Paris privind Protecția Proprietății Industriale (Convenția de la Paris) și ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

Aceasta după ce, pe 30 septembrie curent, a expirat termenul legal de 12 luni din data publicării, în care părțile membre ale Convenției de la Paris și ale OMC, notificate de Biroul Internațional al Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală, au putut înainta careva obiecții privind acordarea protecției acestor semne.

Simbolurile naționale au fost înaintate spre protecţie din numele Republicii Moldova, în conformitate cu art. 6ter al Convenţiei de la Paris, care instituie instrumentul juridic ce oferă protecție semnelor oficiale ale statelor care sunt parte la Convenția de la Paris, precum şi numelor şi emblemelor organizațiilor interguvernamentale internaționale împotriva înregistrării neautorizate a acestora sau a unor imitații din punct de vedere heraldic ale acestora în calitate de mărci comerciale.

Simbolurile naţionale protejate constituie semne care pot fi utilizate de către producătorii autohtoni în vederea promovării produselor sale dar și pentru a informa potențialii consumatori cu referire la caracteristicile deosebite pe care le dețin produsele marcate cu simbolurile respective.