2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Republica Moldova a participat la ședințele Comitetului Permanent de la Geneva privind dreptul mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indicaţiilor geografice

25.03.2015

În perioada 16-20 martie  2015,  în sediul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) Elveția, Geneva,  au avut loc şedinţele  Comitetului Permanent privind dreptul mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, indicaţiilor geografice (SCT).

La sesiune au  participat peste 170 reprezentanţi din 77  state membre, 4 organizaţii internaţionale interguvernamentale (BOIP, OMC, Uniunea Africană (AU), Centrul de Sud (SC), precum și 8 organizaţii internaţionale nonguvernamentale (AIPLA, ECTA, INTA, JTA, BEDA,  JPAA, oriGin, ICANN).

Republica Moldova a fost reprezentat de către dl Simion Levitchi, directorul  Departamentului Mărci, Modele și Desene industriale, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) și Igor Moldovan, secretar I al Reprezentanței Permanente a Republicii Moldova pe lânga Oficiul ONU și alte organizații internaționale din Geneva.  

În adresarea sa către participanții la lucrările Comitetului SCT, dl Francis Gurry, Directorul General OMPI, a menționat că în ultimul timp, la nivel global, se observă creșterea interesului față de protecția desenelor și modelelor industriale (DMI), fapt demonstrat de creșterea numărului de cereri depuse prin procedura națională. De asemenea, s-a observat o sporire a interesului față de Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internațională a DMI prin depunerea documentelor de aderare de către SUA și Japonia la 13 februarie 2015. Astfel, din 13 mai 2015 aceste 2 state vor deveni membre ale Aranjamentul de la Haga.  În acest context, finalizarea elaborării Tratatului în domeniul desenelor și modelelor industriale (DLT) rămâne  o prioritate pentru statele membre.

În cadrul Comitetului s-a pus în discuție elaborarea “Recomandărilor OMPI referitor la protecția denumirilor de state”. Republica Moldova a reflectat experiența sa în documentul transmis la OMPI

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct32/moldova.pdf

Pentru a examina experiența statelor membre OMPI în domeniu, a fost organizat Seminarul “Protecția denumirilor de state și brandul de țară” http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_33/program.pdf.  La Seminar  au fost prezentate comunicări ce reflectă aspecte financiare și de evaluare a brandurilor de țară; practica Comunității Europene referitor la mărcile ce includ denumiri de state; practica Jamaicăi și Noii Zeelande privind elaborarea și promovarea brandurilor de țară.

Un alt subiect abordat privind protecția indicațiilor geografice a fost discutat în baza propunerii SUA de a elabora un studiu care ar reflecta practica statelor membre OMPI referitor la protecția indicațiilor geografice  și propunerea comună a delegațiilor din Republica Ceha, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Republica Moldova, Portugalia și Elvetia privind “Protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de state în Sistemul Numelor de Domen”.

Mai multe detalii și documente aferente despre ședințele Comitetului găsiți aici: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35589