DAC. Termenele de protecție

Drepturile patrimoniale exclusive și dreptul la remunerație durează pe tot timpul vieții autorului și pe perioada de 70 de ani după deces, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui al decesului autorului.

  • Drepturile patrimoniale asupra operei audiovizuale se protejează timp de 70 de ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor decesului ultimului dintre coautori: realizator principal (regizor scenograf), autorul scenariului (scenaristul), autorul dialogului și compozitorul – autorul operei muzicale, special create pentru această operă audiovizuală.
  • Drepturile patrimoniale asupra unei opere anonime sau apărute sub pseudonim, cu excepția celei de artă aplicată, se protejează 70 de ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui al publicării legale a operei.
  • Drepturile patrimoniale asupra operei create în copaternitate, cu excepția operei de artă aplicată, se protejează pe parcursul întregii vieți a fiecăruia dintre coautori și 70 de ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui al decesului ultimului coautor-supraviețuitor.
  • Drepturile patrimoniale asupra operei de artă aplicată se protejează timp de 25 de ani de la data creării ei, cu excepția modelelor și desenelor industriale neînregistrate conform Legii privind protecția desenelor și modelelor industriale, create în scopul industrial de reproducere, care se protejează timp de 3 ani de la data creării lor.
  • Drepturile patrimoniale asupra unei opere nepublicate anterior, după expirarea termenului de protecție a dreptului de autor, se protejează timp de 25 de ani de la data la care opera a fost pentru prima dată publicată sau comunicată în mod legal publicului.
  • Drepturile patrimoniale asupra publicațiilor critice sau științifice ale operelor editate după expirarea termenului de protecție a dreptului de autor asupra acestora se protejează timp de 30 de ani de la data la care publicația a fost pentru prima dată editată legal.

Drepturile morale (personale) ale autorului sunt protejate pe un termen nelimitat. După decesul autorului, protecția drepturilor lui morale este exercitată de moștenitori și de organizațiile abilitate în modul corespunzător să asigure protecția drepturilor autorilor. Asemenea organizații asigură protecția drepturilor morale ale autorilor și atunci cînd aceștia nu au moștenitori sau în cazul stingerii dreptului lor de autor.

Termenele de protecție a drepturilor conexe

  • Drepturile se protejează timp de 50 de ani de la data primei interpretării. Drepturile interpretului la nume și dreptul la reputație se protejează pe un termen nelimitat.
  • Drepturile producătorului de fonograme se protejează timp de 50 de ani de la data primei imprimări a fonogramei.
  • Drepturile producătorului de videograme se protejează timp de 50 de ani de la data primei imprimări a videogramei.
  • Drepturile organizațiilor de difuziune prin eter și prin cablu se protejează timp de 50 de ani de la prima difuzare a emisiunii de către asemenea organizație.

Termenul de protecție a drepturilor producătorilor bazelor de date

Dreptul de a extrage și/sau reutilizarea conținutul unei baze de date se protejează pe o perioadă de 15 ani din data cînd a fost finalizată baza de date.

Orice modificare substanțială a conținutului unei baze de date, inclusiv orice modificare substanțială rezultând din acumularea completărilor, eliminarilor sau schimbărilor succesive, care indică asupra unei noi investiții semnificative, evaluate calitativ sau cantitativ, permite atribuirea unui termen de protecție propriu bazei de date care rezultă din această investiție.

La expirarea termenului de protecție a drepturilor patrimoniale, opera intră în domeniul public. Operele intrate în domeniul public pot fi valorificate liber, cu condiția respectării drepturilor morale ale autorilor și ale altor titulari și achitării unei remunerații legale.