GLAZUNOV Nicolae

Denumirea firmei: 
Agentia „TREI G” S.R.L.
Numărul certificatului: 
7
Data înregistrării: 
21.09.1993
Profil activitate: 
Invenții
Modele de utilitate
Mărci
Desene / Modele industriale
Denumiri de origine
Telefon, fax: 
(373-22) 55-59-87
(373-22) 55-31-48
(373-22) 55-37-24
Adresa poștală: 

Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111,
MD-2038, Chisinau, Republica Moldova