A.O. Asociația Națională Copyright (AN ”COPYRIGHT”)

Sediul Adresa juridică: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Moara Roșie nr. 19, of. 6

Sediu: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara 42/2
Date de contact (373 22) 237 722,
(373 22) 293 475,
069551551,
069109889
Adresă de e-mail asociatiacopyright@gmail.com
leonlivius@gmail.com
mpaoleg@gmail.com
Pagină web www.copyright.md
Președinte Liviu Știrbu
Director Oleg Gutium
Organizație necomercială Extras ASP din Registrul de stat al persoanelor juridice din 20.08.2019

Statutul
Statut special de organizație de gestiune colectivă Decizia de avizare nr. 3/1566 din 20.09.2013
Drepturi în gestiune (Decizii AGEPI de desemnare a OGC pe licenţă extinsă/obligatorie)
Decizii AGEPI cu privirela activitatea OGC-urilor
Membri Lista membrilor la data de 01.01.2020
Controlul activității OGC (acte de control)
Observațiile OGC asupra actelorde control