Proiectul finanțat de Uniunea Europene
„Suport pentru asigurarea respectării drepturilor
de proprietate intelectuală” în Republica Moldova

Conceptul Proiectului

Acordul de asociere (AA) între Uniunea Europeană (UE) și Republica Moldova a intrat pe deplin în vigoare pe 1 iulie 2016. AA are drept scop aprofundarea relațiilor politice și economice dintre UE și Republica Moldova. De asemenea, se creează o Zonă de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (DCFTA). Acordul prevede aproximarea legilor și reglementărilor legate de comerț la standardele Uniunii Europene și dacă va fi implementat pe deplin, va facilita integrarea progresivă a Republicii Moldova pe piața unică a UE.

În cadrul DCFTA Capitolul 9 "Drepturi de proprietate intelectuală" (DPI) sunt stipulate obligațiile Moldovei de a pune în aplicare dispozițiile Acordului privind aspectele legate de DPI. Capitolul cuprinde prevederi referitoare la dreptul de autor și drepturi conexe, mărci comerciale, indicații geografice, desene și modele, brevete, inclusiv certificat suplimentar de protecție și dispoziții detaliate privind asigurarea respectării DPI, inclusiv măsuri la frontieră. De asemenea, subiectul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală este abordat în capitolul 24 "Cooperarea în domeniul activităților de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative".

Proiectul UE ‘’Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală’’ are drept scop susținerea instituțiilor beneficiare și partenere în atingerea obiectivelor stabilite în capitolul DPI al DCFTA.

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea modului de aplicare a legii și reglementărilor privind drepturile de proprietate intelectuală în Republica Moldova.

Obiectivele specifice sunt:

  • îmbunătățirea comunicării și coordonării interinstituționale între autoritățile implicate în implementarea legilor și reglementărilor privind DPI;
  • dezvoltarea unui platforme de comunicare in domeniul DPI;
  • implementarea unui Program de remodelare a culturii proprietății intelectuale;
  • consolidarea sistemului de protecție a indicațiilor geografice.