Servicii de cercetare documentară

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prestează o serie de servicii la cererea solicitanților, altele decât cele ce țin de procedura de depunere a cererilor de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală, de examinare și de înregistrare a lor.

Activitatea de prestare a serviciilor de către AGEPI se efectuează la cererea solicitanților în conformitate cu prevederile Regulamentului privind prestarea serviciilor de către AGEPI, aprobat prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 88 din 28.05.2010. Acesta stabileste modul și condițiile de prestare a serviciilor de către AGEPI, cerințele față de persoanele care prestează aceste servicii, drepturile și obligațiile lor.

Taxa pentru serviciile prestate de AGEPI se achită direct la casieria AGEPI sau, prin ordin de plată, în contul AGEPI, iar copia după dovada achitării taxei se anexeaza la cerere.

Raportul privind executarea serviciului se prezintă solicitantului după achitarea taxei respective. În cazul în care solicitantul nu prezintă dovada de plată a taxei stabilite sau nu cunoaște cuantumul acesteia, executorul, după înregistrarea cererii, concretizează obiectul solicitării și notifică solicitantul referitor la cuantumul taxei.

Termenul de executare a serviciului conform cererii depuse începe din momentul achitării taxei stabilite pentru serviciul solicitat.

Nr.
d/o
Servicii cu semnificatie juridica Cuantumul taxelor,euro
95. Selectarea şi furnizarea, la cerere, a informaţiilor analitice sau de sinteză pentru obiectele de proprietate intelectuală privind:  
a) statutul juridic, pentru un obiect 15
b) solicitantul/titularul obiectelor de proprietate intelectuală, pentru un obiect 15
c) portofoliul obiectelor de proprietate intelectuală deţinut de o persoană, pentru un obiect 15
d) invenţiile, pentru o bază de date, un obiect:  
baze de date naţionale 50
baze de date internaţionale 150
e) mărcile protejate în Republica Moldova
pentru fiecare clasă, depăşind 1
35
3
f) desenele şi modelele industriale protejate în Republica Moldova pentru o clasă, un obiect 35
g) indicaţiile geografice, denumirile de origine şi specialităţile tradiţionale garantate protejate în Republica Moldova  
pentru o denumire 15

Nota:

11. Pentru efectuarea, în regim de urgenţă, a procedurilor prevăzute în punctele 2, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 şi 95 din prezentul Nomenclator, tariful se majorează cu 100%. La calcularea cuantumului tarifelor conform prezentului punct, nu se aplică prevederile punctului 5, precum şi reducerile stabilite în note.

12. Tariful se consideră achitat la data transferării integrale a cuantumului stabilit conform prezentului Nomenclator.

Hotărîre Nr. 774 din 13.08.1997 cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale

Anexa la hotărîre Nr. 774 din 13.08.1997 cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale

Telefoane de contact:

Tel.(+37322) 400 506
Fax: (+37322) 440119