Proiecte de acte normative (Proprietatea Industriala)

Se aduc la cunostinta publicului Proiectele de acte normative privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a OPI.

Proiectele sint publicate in scopul asigurarii transparentei si implicarii persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor normative respective.

Nr. Titlul proiectului / Date persoană de contact Proiecte la coordonare Proiecte la Guvern
1 Proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 50/2008 privind protecția invențiilor și Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică)

Doina Vataman
tel.: 022400563
e-mail: doina.vataman@agepi.gov.md
  Proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative

Proiectul Hotărârii de Guvern

Nota informativă

Analiza Impactului de Reglementare

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

2 Consultări publice pe marginea proiectului de modificare a Ghidului de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor (1.8. Mărci care pot induce în eroare consumatorul)

Victoria Pulbere
e-mail: victoria.pulbere@agepi.gov.md
   
3 Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Protocolului cu privire la stingerea Acordului privind asigurarea reciprocă a integrității secretelor interstatale în domeniul protecției juridice a invențiilor din 4 iunie 1999, întocmit la 4 martie 2021

Nota informativă

Protocol

Doina Vataman
tel.: 022400563
e-mail: doina.vataman@agepi.gov.md
   
4 Proiectul de modificare a Ghidului de examinare a cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale

Victoria Pulbere
e-mail: victoria.pulbere@agepi.gov.md

Lilia Vermeiuc
e-mail: lilia.vermeiuc@agepi.gov.md
   
5 Proiectul de modificare a Ghidului de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor

Victoria Pulbere
e-mail: victoria.pulbere@agepi.gov.md

Victoria Luțcan
e-mail: victoria.lutcan@agepi.gov.md
   
6 Modificările ce se operează în Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor

Simion Levitchi
e-mail: simion.levitchi@agepi.gov.md