Proiecte de acte normative (DAC)

Se aduc la cunostinta publicului Proiectele de acte normative privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a DAC.

Proiectele sint publicate in scopul asigurarii transparentei si implicarii persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor normative respective.

Nr. Titlul proiectului / Date persoană de contact Proiecte la coordonare Proiecte la Guvern
1 Proiectul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe

Dina Antoci
tel.: 022400590
e-mail: dina.antoci@agepi.gov.md

Daniela Morari
tel.: 022400652
e-mail: daniela.morari@agepi.gov.md
Proiectul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe

Proiect HG de aprobare proiect lege

Nota informativă

AIR proiect

Sinteza obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor)

Tabel de concordanță Directiva 2019 790 UE

Tabel de concordanță Directiva 93 83 CEE

Tabel de concordanță Directiva 96 9 CE

Tabel de concordanță Directiva 2001 29

Tabel de concordanță Directiva 2001 84 CE

Tabel de concordanță Directiva 2004 48 CE

Tabel de concordanță Directiva 2006 115 CE

Tabel de concordanță Directiva 2006 116 CE

Tabel de concordanță Directiva 2009 24 CE

Tabel de concordanta Directiva 2014 26 UE

Tabel de concordanță Directiva 2017 1564 UE

Tabel de concordanță Directiva 2019 789 UE


Tabelul de concordanţă a Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe (2010)

Tabel de concordanţă la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (2016)

Raportul privind evaluarea Legii nr. 139/2010 și a proiectului de modificare a acesteia în vederea armonizării cu Directivele UE și tratatele internaționale în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe

Assessment of the current Copyright Law of the Republic of Moldova, and the draft amendments for harmonisation with EU legislation and International Treaties