DMI. Statistică

Informații statistice privind cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale (DMI) și protecția acordată în Republica Moldova pe parcursul perioadei 1993-2023
Statistical information on industrial designs (ID) registration applications and protection granted in the Republic of Moldova during the period 1993-2023
Статистическая информация о заявках на регистрацию промышленных рисунков и моделей (ПРМ) и предоставленной охране в Республике Молдова за период 1993-2023 гг.

Informații statistice privind cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale (DMI) și protecția acordată în Republica Moldova pentru anul

2024