2024

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Колл-центр:
(+373-22) 400500

Антикоррупционная линия:
(+373-22) 400500

Concursul "Inventia anului"

17.02.2007

Spiritul creator activ si inventivitatea au fost totdeauna in primul rand al luptei pentru nou, pentru afirmarea oricarui ideal. E calitatea cea mai necesara societatii noastre in prezent, cand avem de redresat climatul economic si productiv, de reafirmat adevaratele valori ale umanitatii in viata cotidiana. In acest scop, pentru a stimula activitatea de inovare, de cercetare si creativitatea fiecaruia, pentru a asigura promovarea rolului inovatiilor in relansarea economica din Republica Moldova, se organizeaza Concursul "INVENTIA ANULUI". Conditiile de participare si modalitatea de examinare a cererilor, de decernare a premiilor sunt reglementate printr-un Regulament aprobat prin Ordinul nr. 16 din 24 februarie 2006 al Directorului General ACEPI. Acest concurs va contribui la sporirea numarului de cereri de inventie depuse si a implementarii lor in productie, va contribui la informarea mai ampla a solicitantilor de titluri de proprietate despre necesitatea protectiei proprietatii industriale. La concurs sunt admise inventiile si modelele de utilitate protejate prin brevete si certificate in vigoare pe teritoriul republicii si peste hotare, obtinute in perioada 2 ianuarie – 31 decembrie a anului calendaristic precedent si care au un impact pozitiv asupra dezvoltarii economiei nationale, a rezolvarii problemelor ce tin de necesitatile curente ale vietii, tehnica, transport, chimie, industria alimentara, textile, mecanica, electricitate, fizica si alte domenii. Cu precadere se apreciaza inalt mai ales inventiile si modelele de utilitate incluse in procesul de productie si care au efect economic inalt.

Concursul "INVENTIA ANULUI" este organizat de Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala si de Uniunea Inventatorilor si Rationalizatorilor „Inovatorul” din Republica Moldova si este un concurs national anual. Se organizeaza in scopul popularizarii si stimularii activitatii inovationale in Republica Moldova, pentru a stimula detinatorii titlurilor de protectie a obiectelor de proprietate industriala (inventii si modele de utilitate) in vederea implementarii in productie a rezultatelor activitatii intelectuale si a atragerii investitorilor straini si autohtoni la valorificarea inovatiilor din sfera tehnico-stiintifica. Lucrarile, ce tin de organizarea, desfasurarea si totalurile concursului national sunt efectuate de catre Comitetul organizatoric, membri ai caruia sunt reprezentanti ai Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI) si ai Uniunii Inventatorilor si Rationalizatorilor "Inovatorul" (UIR) din Republica Moldova. Presedinte al Comitetului organizatoric este Directorul General al AGEPI, care aproba prin ordin componenta nominala a Comitetului organizatoric.

Comitetul organizatoric are urmatoarele functii:

  • aduna materialele prezentate de participantii la concurs;
  • examineaza materialele prezentate, inclusiv concluziile expertilor;
  • determina laureatii concursului, organizeaza ceremonia de decernare a premiilor.

Comitetul organizatoric formeaza un grup de experti, alcatuit din specialisti din domeniul examinarii inventiilor si modelelor de utilitate si specialisti din domeniul legislatiei si marketingului proprietatii industriale, care va studia inventiile si modelele de utilitate prezentate la concurs si va efectua o analiza profesionala independenta a lor. Grupul de experti isi desfasoara activitatea sub conducerea Comitetului organizatoric. Doritorii de a participa la concurs depun o cerere de participare la care se anexeaza copia titlului de protectie, documente care confirma implementarea inventiei in productie in tara si /sau peste hotare si/sau volumul de vanzari pe parcursul anului de concurs in tara si/sau peste hotare, extras /copia contractului de licenta, documentele care confirma participarea si /sau mentionarea la expozitii nationale si internationale a inventiilor si modelelor de utilitate. Suplimentar, mai pot fi prezentate (la dorinta participantului, la momentul depunerii cererii) documente si alte materiale, care ar confirma valoarea aplicativa a inventiei.

Concursul se desfasoara pe urmatoarele nominalizari:

  • "Inventia anului"
  • "Inventia anului creata de un tanar inventator"
  • "Modelul de utilitate al anului".

Pentru a participa la nominalizarea "Inventia anului creata de un tanar inventator", autorul sau fiecare din coautorii inventiei nu vor depasi varsta de 35 ani. Pentru fiecare nominalizare se instituie un premiu banesc si o diploma de mentiune, acordate de catre AGEPI inventatorilor. Premiile banesti la nominalizarea "Inventia anului" constituie 5000 lei, iar la nominalizarile "Inventia anului creata de un tanar inventator" si "Modelul de utilitate al anului" - cate 3000 lei fiecare.