2024

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Колл-центр:
(+373-22) 400500

Антикоррупционная линия:
(+373-22) 400500

A fost instituita Comisia nationala pentru proprietatea intelectuala

21.04.2008

Prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr. 489 din 29.03.2008, publicata in Monitorul Oficial nr.72-73/476 din 08.04.2008, s-a instituit Comisia nationala pentru proprietatea intelectuala. Conform Regulamentului aprobat, Comisia este un organ consultativ pe langa Guvern, formata in scopul coordonarii si asigurarii interactiunii autoritatilor administrative centrale, precum si titularilor drepturilor de proprietate intelectuala in activitatile orientate spre dezvoltarea si consolidarea sistemului national de proprietate intelectuala, combaterea si prevenirea incalcarilor drepturilor de proprietate intelectuala, lupta cu contrafacerea, importul si comercializarea produselor contrafacute in Republica Moldova.

Presedinte al Comisiei este Igor Dodon, Prim-viceprim-ministru, ministru al economiei si comertului, iar vicepresedinte al Comisiei - Dorian Chirosca, director general al Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala.

Atributiile de baza ale Comisiei includ:

  1. coordonarea activitatilor in domeniul combaterii si prevenirii incalcarilor drepturilor de proprietate intelectuala, luptei cu contrafacerea, importul si comercializarea produselor contrafacute;
  2. elaborarea si propunerea actiunilor orientate spre dezvoltarea si consolidarea sistemului de protectie a proprietatii intelectuale;
  3. acordarea asistentei la realizarea strategiei si programelor de dezvoltare a sistemului national de protectie si utilizare a obiectelor de proprietate intelectuala, acordurilor internationale si regionale in domeniul proprietatii intelectuale la care Republica Moldova este parte.

Comisia va examina la sedintele sale diverse probleme de specialitate, va elabora sau expertiza proiecte de acte normative, materiale instructiv-metodice, recomandari etc., formand grupuri de lucru in componenta carora vor intra reprezentanti ai autoritatilor publice si specialisti din domeniul protectiei proprietatii intelectuale.

Hotararile Comisiei vor avea un caracter de recomandare pentru toate autoritatile publice abilitate cu functii de raspundere in domeniul proprietatii intelectuale.