2024

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Колл-центр:
(+373-22) 400500

Антикоррупционная линия:
(+373-22) 400500

Guvernul a aprobat Platforma informaţională în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală

30.09.2020

Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la Platforma informaţională în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală.

Acest proiect își propune îmbunătăţirea comunicării şi coordonării interinstituționale prin automatizarea procesului de colectare și transmitere a datelor relevante procesului de aplicare a mecanismelor de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile implicate în domeniu, și anume AGEPI, Serviciul Vamal, Procuratura, Inspectoratul General al Poliției din cadrul MAI, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești din cadrul Ministerului Justiției, Procuratura Generală, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieții.

Necesitatea instituirii unei platforme electronice pentru asigurarea comunicării dintre autoritățile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și titularii de drepturi s-a impus în contextul angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul Acordului de Asociere RM-UE referitoare la asigurarea protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală, întru realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472/2016.

Platforma informațională este constituită din 2 sisteme informaționale:

- Sistemul informațional în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală, al cărui posesor este AGEPI, care va permite sporirea capacităţii de gestionare a sistemului de proprietate intelectuală de către principalii actori implicaţi în asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală prin facilitarea schimbului de date între ei, prin diverse forme de notificări.

 - Sistemul informațional ,,Registrul cererilor de intervenție”, al cărui posesor este Serviciul Vamal, care va permite titularilor drepturilor de proprietate intelectuală sau reprezentanților lor să depună în regim on-line și securizat cereri de intervenție pentru aplicarea la frontieră a măsurilor de protecție a proprietății intelectuale și să poată urmări în timp real soluționarea acestor cereri, iar Serviciului Vamal îi va oferi un mecanism de gestionare a cererilor de intervenție depuse.

Pentru ambele Sisteme informaționale s-a aprobat conceptele tehnice, precum și Regulamentele privind organizarea și funcționarea Registrelor formate de acestea.

Beneficiarii principali ai sistemelor informaționale menționate sunt: solicitanţii/titularii de drepturi (persoane fizice/juridice); autorităţile publice învestite cu responsabilităţi în domeniul asigurării protecției şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală; instanţele judecătoreşti; instituţiile academice şi universităţi; organizaţiile din domeniul cercetării şi inovării.

Platforma informaţională în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală a fost dezvoltată cu suportul Proiectului UE de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”.