2024

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Колл-центр:
(+373-22) 400500

Антикоррупционная линия:
(+373-22) 400500

Ședință de lucru pe marginea proiectului de modificare a Legii privind protecția invențiilor

23.10.2019

La data de 18 octombrie 2019, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut loc ședința de lucru pe marginea proiectului de Lege de modificare a Legii nr. 50/2008 privind protecția invențiilor. La eveniment au participat reprezentanți ai AGEPI, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Consiliului Concurenței, Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, Asociației Obștești „Inițiativa Pozitivă” și ai Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Proiectul de lege menționat este inclus ca prioritate în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020 și a fost elaborat de AGEPI în scopul perfecționării și ajustării procedurilor de examinare a cererilor de brevet de invenție depuse și de eliberare a brevetelor în vederea aplicării eficace a flexibilităţilor oferite prin Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs), în special a celor referitoare la procedura de acordare a licenţelor obligatorii.

Prin organizarea ședințelor de lucru cu instituțiile vizate, AGEPI își propune dezvoltarea unor mecanisme legislative eficiente, menite să asigure respectarea intereselor publice în materie de sănătate și acces la medicamente, în conformitate cu cele mai bune practici de implementare la nivel național a flexibilităților TRIPs.

Totodată, menționăm că AGEPI a semnat la data de 8 august curent un Acord de colaborare cu A.O. „Inițiativa Pozitivă”, conform căruia părțile își consolidează eforturile în vederea utilizării eficiente a potenţialului intelectual şi material de care dispun în procesul de promovare a sistemului național de proprietate intelectuală, facilitării accesului la informații de interes reciproc și organizării de acțiuni comune pe subiecte care sunt de competența acestora.