Soiuri de plante. Statistică

Informații statistice privind cererile de brevet pentru soi de plantă și protecția acordată în Republica Moldova pe parcursul perioadei 1993-2022
Statistical information on plant varieties registration applications and protection granted in the Republic of Moldova during the period 1993-2022
Статистическая информация о заявках на патент на сорт растения и предоставленной охране в Республике Молдова за период 1993-2022 гг.

Informații statistice privind cererile de brevet pentru soi de plantă și protecția acordată în Republica Moldova pentru anul

2022